Strona 385

Tom III

z pobożnych Bractw, jak: 1) Najśw. Sakramentu[618] , 2) Niepokalanego Poczęcia, przy klasztorze Ojców Teatynów[619] , Dobrej Śmierci pod opieką św. Józefa[620].

Uwaga: Jeżeli chodzi o pobożne Bractwo Najśw. Sakramentu, to istnieje ono w Rzymie przy San Lorenzo ai Monti[621]. Bractwo Dobrej Śmierci znajduje się przy kościele Jezuitów Del Gesu i przy innych kościołach[622].

Ponieważ bez kierownictwa ze strony dobrego przewodnika niepodobieństwem jest, zwyczajnie rzecz biorąc, bezpiecznie zdążać do doskonałości, zachęcamy więc wszystkich do poddania się na tej drodze Pańskiej kierownictwu świętego, uczonego i roztropnego ojca duchowego i do uzależnienia się od jego wskazówek, tak jak zależne jest dziecko od swej matki. Każdy, kto tak postąpi, dozna niebawem wielkiej pociechy i pożytku w życiu duchowym.

Święci odnosili wiele pożytku oddając się należycie skupieniu i modlitwie; dlatego też wszyscy członkowie mają się starać żyć również w wielkim skupieniu, o ile tylko pozwala im na to ich stan, oraz oddawać się gorliwie świętej praktyce modlitwy ustnej i myślnej.

[270d] Wreszcie, w celu nabywania coraz to większej doskonałości przez umartwianie namiętności i praktykowanie cnót teologicznych, kardynalnych, ewangelicznych i moralnych[623] , wszyscy będą się starać o upodobnianie się w pewien sposób do Pana naszego Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego, tak aby każdy za św. Pawłem mógł.powiedzieć: „Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata… Ja bowiem na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa” [Ga 6, 14-17].

Należy jednak pamiętać, że wtedy tylko będziemy mogli powiedzieć o sobie, że nosimy blizny Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy serca

[618] Bractwo Najśw. Sakramentu powstało w Rzymie przy kościele dominikańskim a Maria sopra Minerva, w roku 1539. Członkowie zobowiązywali się do codziennego odmawiania pięciu „Ojcze nasz” i pięciu „Zdrowaś Maryjo” ku czci Najśw. Sakramentu. Do Bractwa, istniejącego też przy kościele San Lorenzo in Damaso. należał Pallotti od 26 IV 1816 t oku.

[619] Zob. wyżej, przyp. 29.

[620] Bractwo Dobrej Śmierci założone w Rzymie przy kościele Jezuitów Del Gesu w roku 1648 miało za cel przygotowywanie wiernych do śmierci godnej chrześcijan przez pamięć na cierpienia i śmierć Chrystusa Pana i przez prowadzenie godnego życia. Pallotti należał do Bractwa od 29 VIII 1817.

[621] Kościół San Lorenzo ai Monti znajdował się przy Forum Traianum, tuż przy dzisiejszym Piazza Venezia. Był wprzód kościołem parafialnym, później należał do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Serca Jezusowego. Zburzono ten kościół przy przebudowie Rzymu.

[622] O Bractwie Dobrej Śmierci zob. wyżej, przyp. 161.

[623] Inna jest systematyka cnót chrześcijańskich w nowszej teologii Zob. cz. I. przyp. 422.