Strona 379

Tom III

[269a] Sposób odprawiania ćwiczeń pobożnych

1. Na godzinę przed Mszą parafialną lud wiemy ma się zgromadzić w świątyni. Przez pierwsze pół godziny odprawiać się będzie czytanie duchowne z życiorysu jakiegoś Świętego. Jako przygotowanie do czytania duchownego należy odmówić: 1) O Stworzycielu Duchu, przyjdź, itd., oraz modlitwę: Boże, któryś pouczył serca wiernych, itd.[603] 2) Jedno „Zdrowaś Maryjo” i akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny[604] , 3) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — Na wieki wieków.

Po zakończeniu czytania [odmawia się]:

Dziękujemy Ci, Panie, za owoc, jaki pozwoliłeś nam odnieść z tego czytania duchownego. Prosimy Cię, udziel nam laski, abyśmy go mogli zastosować w czynie.

W następnym półgodzinnym czasie odmawia się Różaniec święty do Najśw. Maryi Panny.

Po czym rozpoczyna się Msza św., w czasie której, stosownie do zwyczaju, objaśnia się Ewangelię lub wygłasza naukę dostosowaną do aktualnego święta. W czasie Bezkrwawej Ofiary odmawia się w jedno święto Koronkę do Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa[605] , a jeśli w danej okolicy nie jest to przyjęte — Koronkę do Matki Boskiej Bolesnej[606] ; w drugie święto odmawiać się będzie na przemian modlitwy odpowiadające przebiegowi Najśw. Ofiary — i tak kolejno w tym samym porządku

[269b] w każde zaś święto… [następuje tekst, jak w nrach [256e]— [256f]]. Uwaga 1: Jeśliby dla słusznych powodów nie było można zgromadzić wiernych na godzinę przed Mszą, należy dążyć do tego, b y zebrali się przynajmniej o trzy kwadranse lub pół godziny przed Mszą. W tym przypadku należy poświęcić kwadrans na czytanie duchowne, potem na odmówienie Różańca świętego. Gdyby nawet i tego nie było można zrobić, to czytanie duchowne należy odprawić w czasie, gdy

[603] Mowa tu o hymnie do Ducha Świętego (Veni Creator Spiritus) oraz o odmawianej po nim modlitwie.

[604] Zob. wyżej, przyp. 34.

[605] „Koronka” w ogólności to forma modlitwy, w której, posługując się paciorkami połączonymi łańcuszkiem czy sznureczkiem, odmawiamy odpowiednią dla danej „Koronki” liczbę „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Koronka o Krwi Najdroższej została ułożona przez ks. Franciszka Albertiniego, który zmarł w roku 1819 jako bp Terraciny. Składa się z 33 „Ojcze nasz” i 7 „Chwała Ojcu” odmawianych przy rozpamiętywaniu męki Chrystusa Pana.

[606] Koronka na cześć Matki Boskiej Bolesnej polega na odmawianiu siedmiu dziesiątek składających się z jednego „Ojcze nasz” i siedmiu „Zdrowaś” — poświęconych siedmiu boleściom Najśw. Dziewicy, oraz z trzech „Zdrowaś” ku uczczeniu Jej łez. Nabożeństwo do Matki Boskiej Bolesnej rozwinęli Serwici, a Koronka powstała około 1223 roku.