Strona 373

Tom III

[266e][570] Reguły

1. Gorliwy duchowny przygotuje się w skupieniu i w modlitwie, by zbożne przedsięwzięcie, jakie rozpoczyna, wykonał w duchu Jezusa Chrystusa, którym jest duch miłości, gorliwości, pokory, słodyczy, łagodności i pokoju oraz jak najwznioślejszej doskonałości.

2. Postara się przeczytać uważnie cały ten [opisany tu] sposób postępowania, aby móc go stosować w całej rozciągłości z całą możliwą dokładnością.

3. Przed rozpoczęciem zbożnego dzieła gorliwy duchowny postara się, by w cztery oczy zachęcić przodownika tych prostych i poczciwych wiernych, by był pierwszym przy wcielaniu w czyn tych życzliwych pouczeń, jakich się im udziela, oraz by słowem i przykładem pobudzał wszystkich innych do tego, co się ustala, a także do zaangażowanej obecności na naukach.

4. Gorliwy duchowny niech idzie na katechezę uzbrojony w krucyfiks, pobłogosławiony i ubogacony odpustami, wśród których szczególnie w odpust 7 lat i 7 kwadragen[571] , by wierny lud mógł go dostąpić, gdy takim krucyfiksem otrzyma błogosławieństwo kapłańskie, a także inny odpust, jakiego dostępuje się przez ucałowanie takiego krucyfiksu. Niech się dobrze rozejrzy, czy kosiarze mają w mieszkaniach obraz Najśw. Dziewicy z Synkiem — Dzieciną, i inny przedstawiający Chrystusa Ukrzyżowanego. A gdyby nie mieli, niech się postara dostarczyć im tych [obrazów], aby je umieścić na ścianie.

5. (… )

6. Niech gorliwy pracownik dołoży starań, by się dowiedzieć o czasie [stosownym] dla nauczania poczciwych wiernych; i odpowiednio do pory niech się postara ustalić odpowiednie dni tygodnia (…)

2. [POBOŻNE DZIEŁA, JAKIE NALEŻY ROZWIJAĆ NA WSI][572]

(OOCC V 431 —433; data: 1816 (?))[573]

[267] Do tego Dzieła przyłącza się ks. Bedoni[574].

W każdej wsi należy zorganizować grupę dobrych wieśniaków, którzy osiągnęli już wiek lat pięćdziesięciu, a jeśli zachodzą specjalne warunki, to również i tych, którzy mają trzydzieści lub czterdzieści lat,

[570] Dołączamy tu pewne nowe elementy z Pisma zamieszczonego w OOCC XI 582—583.

[571] Była to przez długie czasy bardzo popularna w Kościele forma odpustów, dziś nieaktualna.

[572] Jest to również autograf Pallottiego, wiążący się z poprzednim.

[573] Pismo nie ma daty, ale przyjmuje się, że pochodzi z roku 1816.

[574] To jest dopisek Pallottiego. Prawdopodobnie chodzi tu o prób. Jana Bedoniego. Dochowały się dwa listy Świętego pisane do tego księdza, bez daty, ale chyba z lat 1817—1820 (Lett. nr 1671 i Suppl. nr 51a).