Strona 371

Tom III

Akt strzelisty: Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw bym Cię kochał stale coraz bardziej[564].

[266b] 6. Następnie wygłasza się naukę mającą na celu przygotowanie do dobrej spowiedzi i Komunii św. W związku z tym nauczający powinien w duchu Jezusa Chrystusa objaśnić poniżej następujące rzeczy: 1) dobrodziejstwo spowiedzi; 2) przygotowanie ogólne, spowiedź generalną, rachunek sumienia; 3) myśli; 4) słowa przeciw Bogu; 5) [słowa] przeciw bliźniemu; 6) uczynki przeciw Bogu; 7) uczynki przeciw bliźniemu; 8) zaniedbania wobec Boga i wobec wychowania; 9) skruchę; 10) postanowienie poprawy, unikanie okazji; 11) spowiedź, warunki; 12) zadośćuczynienie, odpusty (warunki modlitwy i jej konieczność)[565] ; 13) Komunia św.

Wymienionych pouczeń udziela się w ciągu trzynastu oddzielnych dni, jeżeli jest dość czasu; można też powtórzyć pewne ważniejsze rzeczy, choćby już wcześniej były omówione, i można podawać inne jeszcze wskazówki. Zanim nauczający przejdzie do wyjaśniania nowej materii, powinien wprzód powtórzyć krótko to, co objaśnił w poprzedniej nauce.

[266c] Po nauce poleci wszystkim odmówienie na przemian:

Aktów cnót teologicznych oraz aktu żalu;

Aktów uwielbienia Najśw. Imienia Bożego w celu wynagrodzenia za zniewagi wyrządzone Bogu przez bluźnienstwa:

Niech będzie Bóg uwielbiony[566]

Aktów strzelistych: Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najśw. Boskim Sakramencie.

Jeżeli katecheta jest kapłanem, udzieli błogosławieństwa krucyfiksem. Gdy może, i uzna to za wskazane, poda krucyfiks do pobożnego ucałowania (podsuwając przy tym uczucie miłości i współczucia dla Chrystusa Ukrzyżowanego); z tego też powodu byłoby dobrze, gdyby krucyfiks był pobłogosławiony przez papieża i miał nałożone odpusty.

Przed odejściem niech nauczający poda jakąś zbawienną wskazówkę i w duchu pobożności powie na odchodnym: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, a poleci innym odpowiedzieć: Na wieki wieków. Ma też zachęcić, przynajmniej przy pierwszym spotkaniu, do przestrzegania tego tak świętego i zbawiennego pozdrowienia.

[266d] Uwagi

1. Każda nauka powinna się kończyć gorącą modlitwą pobudzającą zebranych do obrzydzenia sobie własnych grzechów; uwagę szczególną należy zwrócić na uchybienia popełnione w tej dziedzinie, którą omawiało się w nauce.

[564] Cały ten akapit: Akt strzelisty… jest dodany później.

[565] „warunki… konieczność” — dod. późn.

[566] Pełny tekst znajduje się w nrze [256e].