Strona 370

Tom III

II. W PISMACH ZMIERZAJĄCYCH DO OŻYWIANIA GORLIWOŚCI LUDU

1. [POBOŻNY ZWIĄZEK ŚW. GALLI][560]

(OOCC V 424—430; data: ok. 1816)[561] A. I. D. G. — I. M. I. — D. A. — M. M. — D. O. S.[562]

[266] Sposób, w jaki pracownicy ewangeliczni Związku Św. Galii mają udzielać chrześcijańskiej nauki kosiarzom[563] w celu przygotowania ich do dobrej spowiedzi i Komunii św.

[266a] Przy wejściu do pomieszczenia, w którym się ma odbywać nauka, pozdrawia się zebranych słowami: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Odpowiedź: Na wieki wieków.

Następnie duchowny wyznaczony do tej nauki (przygotowawszy się przez skupienie i modlitwę) zechce polecić wszystkim, by na przemian powtarzali razem, wyraźnie, ale nie za głośno (jak się to zwykło czynić publicznie w kościołach parafialnych, itp.), to, co się niżej podaje.

1. Każe uczynić, i powtórzyć, znak krzyża św. z uczuciem pobożności, zaznaczając przy pouczeniach, jak niegodziwy jest zwyczaj robienia tego znaku bez pobożności i w zbytnim pośpiechu. Prócz tego należy odmówić

2. Modlitwę Pańską w języku ojczystym,

3. Pozdrowienie Anielskie w takimże języku.

4. Przykazania Boże i kościelne,

5. „Wierzę w Boga Ojca”, itd.

[560] Galla, córka patrycjusza Symmacha, zostawszy wdową w młodym wieku, rozdała cały swój majątek ubogim poświęcając się pełnieniu dobrych uczynków i pokutnemu życiu. Zmarła około połowy VI wieku. Czczona jest w Kościele jako Święta. W byłym jej pałacu zbudowano kościół pod wezwaniem a Maria in Porticu. Później rodzina Odescalchich odbudowała go pod wezwaniem a Galia, a obok urządziła hospicjum pod tym samym mianem, utrzymując je swym kosztem. O tym hospicjum pisze w 1842 roku prał. C. L. Morichino w swym cennym dziele o Instytutach charytatywnych (I, s. 159 —162), jak również o W. Pallottim w związku z Pia Casa (II, s. 88—89). Hospicjum znajdowało się przy via Bocca della Verità (Wyb. I s. 37 przyp. 7) i w cytowanym roku 1842 roztaczało opiekę nad 234 osobami płci męskiej. Dziś zabudowania nie istnieją — zostały usunięte przy przebudowie Rzymu, a w tym miejscu przebiega teraz via del Marę. Na początku XVIII w. był tam Związek Księży, który przejął troskę duszpasterską nad znajdującymi się blisko bezdomnymi, o czym niżej (w IV dziale).

[561] Pismo jest 8-stronicowym autografem Pallottiego. Podobny, lecz obszerniejszy dokument znajduje się w OOCC XI 579—589.

[562] Inicjały haseł: Dla nieskończonej chwały Bożej; Jezus, Maryja, Józef; Bóg jest obecny; Pamiętaj, że umrzesz; Bóg wszystkim zawsze.

[563] Fienaroli — zajmujący się przygotowaniem siana — to robotnicy pracujący na łąkach w okolicach Rzymu.