Strona 368

Tom III

przybył tam wczoraj. Spodziewam się też odwiedzić go jutro, by omówić sprawy dotyczące chwały Bożej.

[265d] Zwracając się do Księdza, pragnę jednocześnie mówić do wszystkich pracowników Związku przy Santa Maria del Pianto[558] , nie potrzebuję jednak polecać im ani samego Związku — jestem bowiem przekonany, że prowadzi się go jak należy — ani Kongregacji chłopców, ponieważ dobrze znam ich gorliwość. Proszę więc tylko wszystkich, by wraz z wszystkimi stworzeniami zechcieli się zanurzyć w Naj droższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa i zamknąć mnie w Jego Przenajświętszym Sercu oraz w Sercu Jego Najświętszej Matki, bym poznawał coraz lepiej swą nicość i najokropniejszą niewdzięczność wobec mego najmilszego Boga Ojca. Żyjąc w nieustannej adoracji Najśw. Sakramentu niech błagają łaskawie dla mnie i dla wszystkich stworzeń o jak najobfitsze błogosławieństwo Ojca zmiłowań i Boga wszelkiego pocieszenia [por. 2 Kor l, 3]. Ja również, choć nieudolnie, błagam dla nich o to, by coraz lepiej współpracowali z łaską świętej posługi. Polecam się także modlitwom Przewielebnych Księży.

„Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zawsze z duchem Waszym, Bracia. Amen” [Ga 6, 18]. — San Giorgio, dnia 8 września 1819 roku. — Pokornie oddany, posłuszny sługa i brat w Ukrzyżowanym Jezusie, WINCENTY PALLOTTI.

Dopisek: Proszę wybaczyć, że do niniejszego listu dołączam kilka myśli skierowanych do chłopców z Dziesiątki Św. Filipa Nereusza[559] – czynię to dla zaoszczędzenia wydatków na opłatę pocztową.

[265e] Najukochańsi w Jezusie Chrystusie Synowie Maryi, Chłopcy, którzy w sposób szczególny walczycie nie tylko pod chwalebnymi sztandarami Królowej i Matki, więcej niż najukochańszej Maryi, lecz także pod opieką wielkiego Apostoła Rzymu, św. Filipa Nereusza!

Proszę Was. uświadamiajcie sobie Wasze szczęście i korzystajcie z niego. Mówi Wam św. Filip, że Wasze szczęście polega właśnie na tym, by mieć czas na dobre uczynki. Cóż by więc powiedział Święty, gdybyście rozporządzając czasem, mieli też środki, i to obfite, aby jak najlepiej uświęcić się w służbie Bożej? O, jestem pewien, że Święty z naturalną, a właściwą mu wesołością powiedziałby ze spokojem: „Chłopcy moi, jeśli się nie staniecie świętymi, będziecie naprawdę głuptasami”.

[558] Zob. wyżej, póz. 415.

[559] O „Dziesiątkach” zob. wyżej, nr [260c]. — Pallotti, po uzgodnieniu z ellim, zrzekł się w roku 1819 stanowiska „mistrza nowicjuszów” (na rzecz ks. Tomasza Borti, późniejszego wicerektora Seminarium Rzymskiego i sekretarza konferencji dla duchowieństwa prowadzanych przez Pallottiego), a sam objął opiekę nad pierwszą Dziesiątką, obejmującą najstarszą młodzież. Patronem tej Dziesiątki by} św. Filip Nereusz.