Strona 365

Tom III

11. Jezus wprowadzony przed Wysoką Radę, ogłoszony winnym śmierci.

12. Jezus wprowadzony przed Piłata i tam oskarżony.

13. Jezus zostaje wyśmiany przez Heroda.

14. Jezus ponownie przed Piłatem, postawiony niżej od Barabasza.

15. Jezus jest biczowany przy słupie.

16. Jezus ukoronowany cierniem, ukazany ludowi.

17. Jezus skazany na śmierć podąża na Kalwarię.

18. Jezus obnażony z szat, zostaje przybity do krzyża.

19. Jezus modli się za krzyżujących Go katów.

20. Jezus poleca Ojcu swojego ducha.

21. Jezus umiera.

22. Jezus zostaje przebity włócznią.

23. Jezus zdjęty z krzyża, zostaje oddany Matce.

24. Jezus pogrzebany, pozostaje w grobie.

Uwaga: O godzinie 15.00 na głos dzwonu, odmówi się pobożnie na klęczkach pięć „Ojcze nasz” i pięć „Zdrowaś Maryjo” na pamiątkę męki i konania naszego Boskiego Odkupiciela Jezusa Chrystusa, obudzając intencję uzyskania stu dni odpustu, nadanego 13 XII 1740 przez Śp. Papieża Benedykta XIV[545]

8. [Z LISTU DO KS. ANTONIEGO SANTELLEGO][546]

(Lettere, 24, s. 19; data 21 VIII 1819)

[264] Albano, 21 VIII 1819. Ks. Antoni Santelli[547].

Żarliwością owiani — Dyrektorze, Kierowniku, Zastępco Kierownika i. Asystenci Związku przy Santa Maria del Pianto! Myśl, że stałym moim duchowym mieszkaniem jest najsłuszniejsza, najwyższa i najmilsza wola Boża, przynosi ogromny spokój biednemu memu i niemal unicestwionemu duchowi z powodu oddalenia od Pobożnego Związku Santa Maria del Pianto[548] (…). Na klęczkach błagam wszystkich (…), by mnie największego nędzarza mieli zawsze w pamięci podczas wszystkich

[545] Zwyczaj bicia w dzwony na tę pamiątkę utrzymał się w Rzymie dotąd, jak świadczy ks. Moccia (OOCC V 540 nota 2). Przypada to na obecną godzinę mniej więcej 15.00, co odpowiadało według dawnej rachuby godzinie 21.00. — Benedykt XIV (Prospero Lambertini) — papież od 1740 do 1758.

[546] Gdy w roku 1801 Pallotti zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, znajdującej się przy via dei Cappellari (boczna ulica od via del Pellegrino), nauczycielem religii był tam wtedy ks. Antoni San- telli, dyrektor Związku młodzieżowego przy kościele a Maria del Pianto. elli był też współpracownikiem i przyjacielem Kaspra Del Bufalo.

[547] Święty, za poradą m. in. ellego, w celach zdrowotnych przebywa w Albano (ok. 20 km od Rzymu), w klasztorze Kapucynów.

[548] Pallotti, dla nowych obowiązków, musiał pożegnać się z tym Związkiem. Zob. np. ks. F. Bogdan, Na drogach Nieskończoności, s. 46.