Strona 364

Tom III

podawania swego imienia i nazwiska. W każdą sobotę maja oraz w wigilie uroczystości Zesłania Ducha Świętego, Bożego Ciała, św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi, św. Alojzego Gonzagi, św. Róży z Viterbo i innych Świętych, do których w szkole odprawiało się nowenny, jak również w każdą wigilię większych uroczystości Matki Bożej, odczytywać się będzie niektóre z [tych]..kwiatków” ku zbudowaniu ogółu.

Uwaga 2: Panie Nauczycielki będą się starały nie tylko w szkole odprawiać te nowenny wraz z uczennicami, ale też zachęcać będą dziewczynki, by odprawiały je w domu wraz z rodzicami i krewnymi.

[263h] 6. Niech nie minie ani jeden dzień, w którym nie udzielono by w szkole choć trochę nauki chrześcijańskiej i nie wykonano pobożnych aktów wiary, nadziei, miłości i skruchy oraz by nie odmówiono Różańca świętego lub Koronki o Imieniu Jezus, do Krwi Najdroższej. do Pana naszego Jezusa Chrystusa albo do Matki Bożej Bolesnej[541]

Uwaga:[542]

Każda ponadto dziewczynka, w towarzystwie innej osoby, jak to powiedziano wyżej, idąc do szkoły i wracając do domu nawiedzi krótko Jezusa Eucharystycznego i Matkę Najśw., zarówno rano, jak po południu.

W piątek każdego tygodnia zamiast odmawiania co pół godziny aktu strzelistego, przeprowadzać się będzie, również co pół godziny, króciutką refleksję na temat męki Jezusa Chrystusa i boleści Najśw. Maryi Panny. Posługując się Zegarem Męki Pańskiej będzie się mówiło np. o godzinie szesnastej[543]. Rozważmy, jakie było cierpienie Pana Jezusa, gdy Go ukoronowano cierniem i ukazano ludowi, i jaka wtedy była żałość Maryi.

[263i] Zegar Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa[544]

1. Jezus, pożegnawszy się z Maryją, odprawia Ostatnią Wieczerzę

2. Jezus umywa nogi Apostołom i ustanawia Najśw. Sakrament

3. Jezus przemawia do uczniów i udaje się do Ogrójca.

4. Jezus modli się w Ogrójcu.

5. Jezus przeżywa agonie.

6. Jezus oblany krwawym potem.

7. Jezus zdradzony przez Judasza, zostaje związany.

8. Jezus jest wiedziony do Annasza.

9. Jezus prowadzony do Kajfasza, otrzymuje policzek.

10. Jezusowi zasłaniają oczy, biją Go i wyszydzają.

[541] „Koronki… do Pana naszego Jezusa Chrystusa” – prawdopodobnie mowa tu o Koronce o Imieniu Jezus. Por. przyp. 20.

[542] Pallotti mówi na trzech stronach o odpustach dla odmawiających te modlitwy. Opuszczamy z racji podanych wyżej.

[543] Według obliczeń ks. Moccii odpowiadałoby to porannej gadzinie OOCC V 539 nota 2.

[544] „Zegar” w innej formie zob. Wyb. II, KLambr nr [579 a-h.]