Strona 363

Tom III

3) Jezu, Józefie i Maryjo, niech w pokoju z Wami wyzionę ducha mego[538].

[263e] 9. Panie Nauczycielki po rannym odczytaniu punktów do rozmyślania i w ciągu dnia po ukończonym czytaniu duchownym zechcą podsunąć uczennicom jakąś refleksję odpowiadającą rozmyślaniu i czytaniu duchownemu, dostosowaną do ich wieku i [innych] warunków.

10. Po obiedzie, przed zakończeniem lekcji, odmawiać się będzie na zmianę następujące uwielbienie Najśw. Imienia Bożego dla zadośćuczynienia za obrazy wyrządzane przez bluźnierstwa: Niech będzie Bóg uwielbiony [itd. jak w nrze [256e]].

Odmówi się też trzy „Zdrowaś Maryjo” i tyleż razy akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny.

[263f] Reguły

1. Wszystkie dziewczynki przed poranną nauką lub po niej mają codziennie wraz ze swymi rodzicami wziąć udział we Mszy św.

2. Żadna z nich nie powinna nigdy przebywać na ulicy lub na innym publicznym miejscu, jeśli nie towarzyszy jej jedno z rodziców lub inna roztropna osoba przez nich wyznaczona.

3. Wszystkie ponadto winny w dni świąteczne uczęszczać do oratorium na naukę i na zebranie związkowe. Gdyby zaś w oratorium nie odbywały się pobożne ćwiczenia dla niewiast, i z tego powodu nie można by dziewczynek tam prowadzić, mają się one dla odprawienia takich ćwiczeń udać gdzie indziej, jednakże w towarzystwie rodziców.

4. Wszystkie dziewczynki są obowiązane spowiadać się co tydzień lub przynajmniej co dwa tygodnie oraz częściej, w miarę możliwości, przystępować do Komunii św., za pozwoleniem jednak stałego, pobożnego, światłego i roztropnego spowiednika; a jeśli Panie Nauczycielki powinny czuwać nad przestrzeganiem wszystkich przepisów Reguł, to szczególnie tego ostatniego.

[263g] 5. Wszystkie dziewczynki są obowiązane do odprawiania nowenny do Ducha Świętego, do Najśw. Sakramentu[539] , do św. Józefa, do św. Alojzego Gonzagi, do św. Róży z Viterbo, jak również wszystkie nowenny przed głównymi uroczystościami Najśw. Maryi Panny. Powinny obchodzić Miesiąc Maryi oraz praktykować inne ćwiczenia pobożne, stosownie do uznania Pań Nauczycielek i ich osobistej pobożności.

Uwaga 1: W ciągu wspomnianych nowenn i Miesiąca Maryi cała dziatwa szkolna codziennie zbierać będzie „kwiatki”[540]. Dziewczynki umiejące pisać przynosić je będą do szkoły spisane na kartkach, bez

[538] Opuszczamy znów wzmiankę o odpustach.

[539] Rozumie się, przed Bożym Ciałem.

[540] „Kwiatki” (fioretti), tzn. drobne ofiary, umartwienia itp.