Strona 358

Tom III

4. Po tym, w porządku i z zachowaniem wielkiej skromności, prowadzi się wszystkich na miejsce przeznaczone do zabaw.

5. Idąc z chłopcami na przechadzkę każdy asystent winien się zorientować, czy wszyscy odprawili rozmyślanie i jaki zeń odnieśli owoc, oraz, czy przestrzegają Reguły Związku i przepisanego sposobu życia.

[261d] 6. Przyszedłszy na miejsce rozrywki, przed rozpoczęciem zabawy odmawia się modlitwę: Prosimy Cię, Panie, uprzedzaj czyny nasze[518] i psalm: Z głębokości wołam [Ps 130 (129)] w intencji dusz czyśćcowych, a po śmierci któregoś z członków odmawia się ten psalm za zmarłych członków Związku. Potem odmawia się jeszcze akt strzelisty: Niech się dzieje, niech będzie pochwalona i wystawiona na wieki, najwyższa i najdroższa wola Boga we wszystkim; Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — Na wieki wieków[519].

7. Po odmówieniu tych modlitw poszczególne Dziesiątki pod opieką ich asystentów udają się spokojnie na miejsce wyznaczonej zabawy.

Uwaga: 1) Jeżeli zabawa odbywa się w ogrodzie lub w innym miejscu zamkniętym (a należy dbać o to, by było naprawdę zamknięte i odosobnione od mieszkań), wówczas na każdej alejce winna się znajdować widoczna figura świętego Opiekuna danej Dziesiątki. 2) Zabrania się wszelkich zabaw, które by mogły przynosić szkodę duchową. Nie można nigdy zezwalać na zabawy wiążące się z jakąkolwiek, choćby najmniejszą perspektywą zysku; byłoby natomiast bardzo stosowną rzeczą, gdyby zwycięzcy otrzymywali nagrody na zebraniach związkowych. 3) Jeżeli chłopcy grają w kręgle, nie wolno im kuł podnosić zbyt wysoko ani zbyt gwałtownie odbijać rzut przeciwnika: można to czynić jedynie za zgodą asystenta. 4) Należy przypominać chłopcom, że zabawa podjęta ze względu na chwałę Bożą jest zawsze zasługująca oraz że Bóg widzi nas zawsze.

[261e] 8. Na zakończenie zabawy daje się dwukrotnie znak dzwonkiem. Na pierwszy znak chłopcy zaprzestają zabawy i ustawiają się w dziesiątki; na drugi — o ile przed zabawą nie odprawiono rozmyślania — zbierają się w oznaczonym miejscu, aby je odprawić. Po rozmyślaniu mówią: Dziękujemy Ci, Boże[520] , akty uwielbienia Najśw. Imienia Bożego: Niech będzie Bóg uwielbiony, trzy razy „Zdrowaś Maryjo” i tyleż razy akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny[521] , Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus — Na wieki wieków[522].

9. Wreszcie z budującą skromnością i w należytym porządku prowadzi

[518] Modlitwa piąta z formularza mszalnego na sobotę Suchych Dni Wielkiego Postu.

[519] Modlitwy przed zabawą skonkretyzowano i przedstawiono w szczegółach w cytowanym schemacie, s. 616—619.

[520] Znana modlitwa dziękczynna z Rytuału Rzymskiego.

[521] Zob. przyp. 34.

[522] Dalsze szczegóły zob. w cytowanym schemacie, OOCC XI 619.