Strona 357

Tom III

na dany okres modlitwą, trzy „Zdrowaś Maryjo” i tyleż razy akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny, oraz akty uwielbienia Najśw. Imienia Bożego: Niech będzie Bóg uwielbiony, itd. [por. nr 6 Sposobu odbywania zebrań związkowych, wyżej, nr [256d]].

[261b] Uwaga: Jeżeli miejsce przeznaczone na chłopięce zabawy nie jest dogodne o tyle, by po zabawie odprawiać tam rozmyślanie, wówczas odprawia się je w oratorium. Po odmówieniu aktów uwielbienia Najśw. Imienia Bożego wszyscy siadają, a duchowny przepyta kilku chłopców dla stwierdzenia, czy odprawili święte rozmyślanie i jaki zeń odnieśli pożytek. Następnie po dodatkowych wyjaśnieniach wygłasza dostosowaną do odprawionego rozmyślania bardzo krótką naukę, aby chłopcy zrozumieli lepiej to, o czym rozmyślali, i by większy z tego odnieśli pożytek. Po nauce mistrz nowicjuszów odczytuje tekst rozmyślania przewidzianego na najbliższy tydzień. Rozmyślanie to powinni odprawić wszyscy, każdy ze swej książeczki. Jednakże w wypadku nikłej liczby książeczek, można się posłużyć inną jaką pomocą, ale za zgodą dyrektora i wiedzą asystenta.

[261c] Uwaga: Po odczytaniu rozmyślania mistrz nowicjuszów powiadamia, kiedy się rozpoczyna najbliższa kolejna nowenna czy nabożeństwo podane w Regule[513].

Wreszcie odmawia się Litanię do Najśw. Maryi Panny oraz inne modlitwy według uznania dyrektora i stosownie do potrzeb czasu czy innych okoliczności[514].

3. Przed opuszczeniem oratorium odmawia się Pod Twoją obronę[515] , jedno „Zdrowaś Maryjo” i akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Jej Święte i Niepokalane Poczęcie, Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko — Abyśmy się stali godnymi, itd.; Aniele Boży, itd[516]. Wraz ze swym Boskim Dzieciątkiem — niech nas błogosławi Panna Maryja; Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus – Na wieki wieków[517].

Uwaga: Byłoby rzeczą nader pożyteczną, gdyby przed wyjściem uczestników z oratorium dyrektor udzielał jakiegoś pouczenia, zachęcając zwłaszcza do skromności.

[513] Por. nr [260d] 5.

[514] Szerzej o tym — schemat umieszczony w ∞CC XI 614.

[515] Pod Twoją obronę (Sub Tuum praesidium) — jedna z najstarszych modlitw do Matki Bożej. Powstała w Egipcie w wieku II lub III.

[516] Zob. nr [2S7d] — Aniele Boży, Stróżu mój — znana ta modlitwa powstała w wieku XI—XIII.

[517] Dalsze szczegóły zob. w podawanym już schemacie, OOCC XI 616.