Strona 355

Tom III

Uwaga

Należy też wyznaczyć w Związku osobę, która by czuwała nad ścisłym przestrzeganiem przez wchodzących do oratorium takich czynności, jak korzystanie ze święconej wody, czynienie znaku krzyża świętego, nawiedzanie Najśw. Sakramentu, skłanianie głowy czy przyklękanie, jeśli w oratorium znajduje się Najśw. Sakrament, jak to powiedziane zostało w nrze 15 Reguły Kongregacji [por. nr [258g]].

[260c] Reguły Związku

1. Dyrektorem związku ma być gorliwy kapłan, asystentami zaś poszczególnych Dziesiątek chłopców będą klerycy w dostatecznej liczbie, a w ich braku — dobrzy ludzie świeccy. Dziesiątki te liczyć będą mniej lub więcej członków w zależności od liczby asystentów; każda jednak Dziesiątka powinna się składać przynajmniej z dziesięciu chłopców.

2. Zebrania Związku odbywać się będą w każdą niedzielę i w każde święto w ciągu roku, w miarę możności również i w czasie wakacji, przynajmniej dla tych niewielu, którzy korzystają z wakacji.

3. Ponieważ celem Związku jest formowanie dobrych katolików, dlatego każdy chłopiec (o ile jest dość pojętny) powinien w ciągu czterech miesięcy od wstąpienia do Związku być pouczanym przez mistrza nowicjuszów o Regułach Związku, o sposobie życia i o dobrych obyczajach. Mistrzem nowicjuszów ma być jeden z najbardziej wzorowych asystentów duchownych[509].

4. Do Związku nie przyjmuje się kandydatów przed ukończeniem przynajmniej dziesięciu lat[510] , chyba że zachodzi jakaś słuszna przyczyna.

[260d] 5. Każdy chłopiec należący do Związku:

1) Jest obowiązany uczęszczać pilnie na zebrania związkowe i na naukę religii oraz przystępować do sakramentów św. Powinien codziennie odprawiać rozmyślanie i czytanie duchowne oraz uczestniczyć we Mszy św. Ma odprawiać nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, wszystkie nowenny do Matki Bożej, ma obchodzić Miesiąc Maryi, odprawiać nowennę do św. Alojzego Gonzagi oraz inne nowenny, według uznania dyrektora. Każdej Dziesiątce wyznaczyć należy świętego Patrona, do którego chłopcy wchodzący w skład danej Dziesiątki mają również odprawić nowennę. W tego rodzaju nowennach i pobożnych ćwiczeniach (dyrektor i asystenci powiadamiać będą, kiedy je należy rozpoczynać) chłopcy będą codziennie zbierać duchowe

[509] Ściśle biorąc tytuł „mistrz nowicjuszów” ma swe właściwe zastosowanie w zakonach. W omawianym związku stosowano ten tytuł przez analogie. Jest znamienne, że Święty zostawszy takim „mistrzem”, w innych Pismach (chyba ze skromności) nie podkreśla już wymogu, według którego mistrz ma być jednym „z najbardziej wzorowych asystentów”.

[510] W schemacie zamieszczanym w ∞CC XI 593 czytamy, że dolną granicę stanowi wiek lat dwunastu.