Strona 353

Tom III

ani w żadnym innym czasie nie powinien chodząc ze swymi kolegami nawet pod pozorem spełniania pobożnego jakiegoś uczynku; szatan bowiem może skorzystać z takiej sposobności, by zepsuć serce młodego. Toteż dyrektor i asystenci powinni czuwać pilnie nad przestrzeganiem wszystkich reguł, a tej szczególnie. 3) Do oratorium nie wolno wchodzić nikomu z kijem czy laską; wszyscy natomiast mają się starać, by mieć z sobą książkę z Oficjum o Najśw. Maryi Pannie, choćby te modlitewniki znajdowały się w oratorium. Może się bowiem zdarzyć, że pewnego dnia zejdzie się większa liczba uczestników zebrania, i z tego powodu mogłoby książek zabraknąć.

Uwaga: Należy pilnie zwracać uwagę na to, aby ci, którzy nie mają Oficjum lub nie mogą czytać razem z innymi, albo też czytać nie umieją, odmawiali w tym czasie indywidualnie przede wszystkim święty Różaniec czy inną modlitwę, albo też po cichu czytali jakąś pobożną książkę.

[258i] 16. Każdy członek Kongregacji winien należeć do jednego przynajmniej z wymienionych niżej Bractw, stosownie do rady swego spowiednika: 1) Szkaplerza Ojców Trynitarzy Bosych[499] , 2) Bractwa Najśw. Serca Jezusowego, 3) Bractwa Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, 4) Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia u Wiel. Ojców Teatynów lub tam gdzie [do tego szkaplerza] mają władzę przyjmować, 5) Bractwa Matki Boskiej Bolesnej, 6) Karmelu, 7) Paska u Wiel. Ojców Augustianów[500] , 8) Szkaplerza Najśw. Dziewicy od Wykupu Niewolników u WieL Ojców zwanych Mercedariuszami[501] , 9) Różańca Najśw. Maryi Panny, 10) Bractwa pod wezwaniem Najśw. Serca Maryi, 11) Bractwa Najśw. Imienia Bożego u Wiel. Ojców Dominikanów[502].

Uwaga: Do tych Bractw może się każdy zapisać bądź za pośrednictwem wymienionych Ojców, bądź za pośrednictwem innych do tego upoważnionych osób.

[499] Szkaplerz Ojców Trynitarzy Bosych — znak zrzeszenia, którego członkowie popierać mieli cele Zakonu Trójcy Przenajświętszej od Wykupu Niewolników (założyciel św. Jan z Mathy, †1213). Pallotti należał do Bractwa od 11 XI 1816 roku. Klasztor Trynitarzy znajdował się do roku 1828 przy kościele issima Trinita ai Monti.

[500] Bractwo Paska Matki Bożej Pocieszenia powstało w Bolonii w roku 1575 przy kościele Ojców Augustianów Eremitów, agregowane do tegoż Zakonu. W Rzymie za Pallottiego klasztor tego Zakonu znajdował się przy słynnym kościele a Maria del Popolo przy Piazza del Popolo. Święty należał i do tego Bractwa.

[501] Szkaplerz Najśw. Maryi Panny Zakonu Mercedariuszy związany jest z Zakonem NMP od Wykupu Niewolników, założonym przez św. Piotra z Noli (†1254). Pallotti należał do tego Bractwa od 31 VII 1818 roku.

[502] Bractwo Imienia Bożego powstało w roku 1555 w Rzymie przy dominikańskim kościele a Maria sopra Minerva, tuż przy rotundzie Panteonu. Nazwa pochodzi od pogańskiej bogini Minerwy, gdyż kościół wspomniany zbudowano na ruinach świątyni poświęconej temuż bóstwu. Do Ojców Dominikanów kościół należy od 1370 roku.