Strona 352

Tom III

Pana, by raczył zlać obfitość Ducha swego na tych, którzy wstępują na stopnie święceń wyższych.

[258f] 12. W pierwszy dzień roku po kazaniu mówca oznaczy, którego Świętego należy przyjąć za całorocznego Patrona, oraz zapowie, w jakiej cnocie należy go w ciągu tego roku naśladować. Po Mszy św. odśpiewa się Veni Creator Spiritus wraz z przynależną modlitwą.

Na ostatnim kongregacyjnym zebraniu w roku, po złożeniu Bogu Bezkrwawej Ofiary śpiewa się Te Deum laudamus z wersetem: Błogosławimy itd. i z modlitwą: Boże, którego miłosierdzie, itd.

Corocznie: 1) urządza się święte rekolekcje trwające przynajmniej trzy lub cztery dni; 2) sześć niedziel obchodzi się na cześć św. Alojzego Gonzagi; 3) a siedem niedziel ku czci Na j św. Serca Jezusa i Maryi; w niedzielę zaś następującą po siódmej urządza się w oratorium stosowną uroczystość pobożną ku czci Najśw. Serc Jezusa i Maryi. W tym dniu odbędzie się Komunia generalna oraz wygłaszane będą kazania.

Uwaga: Należy się starać, by ćwiczenia i rekolekcje prowadził ktoś z zakonników lub inny jakiś wybitny kapłan.

[258g] 15. Należy wyznaczyć osobę odznaczającą się wzorowym życiem, która by się starała, aby wszyscy, a zwłaszcza podrostki, na których najmniej się zwraca uwagę, przyzwyczajali się przy wchodzeniu do oratorium do żegnania się w duchu wiary wodą świeconą oraz do nawiedzania Jezusa Eucharystycznego (jeśli w oratorium jest Najśw. Sakrament); może też poddawać myśl, by odmawiano trzy lub pięć „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” ku uczczeniu Najśw. Sakramentu. Jeżeli zaś w oratorium nie ma Najśw. Sakramentu, można to odmówić przed Jezusem Ukrzyżowanym, dodając trzy „Zdrowaś Maryjo” i akt strzelisty: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.

Ponadto odmówić można „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Chwała Ojcu” na uczczenie Świętego, pod którego wezwaniem jest oratorium, oraz jeden raz Wieczny odpoczynek w intencji wspomożenia świętych dusz czyśćcowych. Należy wreszcie zważać, by uczestnicy wychodząc kłaniali się z szacunkiem krzyżowi świętemu lub przyklękali przed Najśw. Sakramentem znajdującym się w oratorium czy w innym miejscu świętym, gdzie przebywa młodzież należąca do Kongregacji.

[258h] Każdy członek Kongregacji: 1) powinien być uległy, posłuszny i pełen szacunku względem tych, którym się ten szacunek należy; 2) winien też unikać towarzystwa kolegów, aby podkreślić w ten sposób, że za prawdziwego swego towarzysza ma świętego Anioła Stróża. Dlatego też ani przed kongregacyjnym zebraniem, ani po zebraniu,