Strona 351

Tom III

[258c] W czasie Komunii celebransa uczestnicy przyjmują Komunię duchowo. Odmawia się przed tym akty przygotowawcze, a po Komunii akty dziękczynienia. 4) Po Mszy św. odprawia się rozmyślanie o śmierci. Pod koniec rozmyślania celebrans wygłasza krótkie przemówienie [fervorino] trzymając w ręku krucyfiks, którym następnie udziela świętego błogosławieństwa. Wszyscy wreszcie udają się na nawiedzenie Najśw. Sakramentu, które odbywa się podobnie jak dnia poprzedniego[496].

Za dnia o godzinie 14.30 otwiera się oratorium, gdzie znów następuje: 1) półgodzinne czytanie duchowne. 2) nauka przygotowująca do spowiedzi i Komunii św., 3) Nieszpory z Oficjum za wiernych zmarłych oraz trzecia część Różańca św. na intencję tego członka, który jako pierwszy zejdzie z tego świata, 4) rozmyślanie połączone z krótką nauką. Wreszcie u stóp Chrystusa Ukrzyżowanego udziela się świętego błogosławieństwa krucyfiksem i wszyscy, zgodnie z przyjętym zwyczajem, udają się na nawiedzenie Najśw. Sakramentu.

[258d] W następnym dniu udziela się Komunii św. Wszystko odbywa się tak samo jak w dniu kongregacyjnych zebrań, z tą jednak różnicą, że podczas Mszy św. odmawia się akty strzeliste, a po dziękczynieniu duchowny, który w ciągu świętego dnia skupienia prowadził rozmyślanie, podaje wskazówki i wyznacza jakiegoś Świętego jako Patrona szczęśliwej śmierci, wskazując przy tym, w jakiej cnocie należy go naśladować. Wreszcie po odśpiewaniu Te Deum udziela się błogosławieństwa krucyfiksem lub Najśw. Sakramentem, przynajmniej zamkniętym w puszce.

W ciągu dnia o godz. 14.30 wszyscy członkowie zbierają się ponownie w oratorium, gdzie się odprawia: 1) półgodzinne czytanie duchowne, 2) trzecią część Różańca św. oraz inne krótkie modlitwy według uznania dyrektora. Wreszcie w porządku i z budującą skromnością każda Dziesiątka wychodzi z własnym asystentem, aby nawiedzić stacje Drogi Krzyżowej (jeśli stacje znajdują się poza klasztorem Ojców Franciszkanów) lub inne jakieś miejsce uchodzące za święte.

[258e] Uwaga 1: W święty dzień skupienia każdy członek Kongregacji powinien tak rano jak i w ciągu dnia przed udaniem się do oratorium odwiedzić wpierw z jak największą skromnością i pobożnością jakąś świątynię Pańską.

Uwaga 2: Wszyscy winni pamiętać o zapisywaniu postanowień powziętych w świętym dniu skupienia i w dniu Komunii św. oraz często je odczytywać.

11.[497] W niedziele poprzedzające Suche Dni[498] na zebraniu Kongregacji odmawia się raz „Ojcze nasz”, „Zdrowaś”, „Chwała Ojcu”, prosząc

[496] Por. nr [258a].

[497] Zob. nr 10, na pocz. nru [258].

[498] Suche Dni”, albo inaczej „Dni Kwartalne” — cztery razy w roku po trzy dni (środa, piątek, sobota), po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, po oktawie Zesłania Ducha Świętego, po święcie Matki Boskiej Bolesnej we wrześniu i po trzeciej niedzieli Adwentu.