Strona 350

Tom III

się dwa dni świąteczne: w pierwszym odbędzie się dzień skupienia, w drugim — Komunia św.

[258a] Sposób odprawiania dnia skupienia

W dniu poprzedzającym święto, około godziny siedemnastej, po obiedzie, członkowie Kongregacji zgromadzą się w oratorium. Kiedy już wszyscy się zgromadzą, odprawia się czytanie duchowne przystosowane do dnia skupienia. Po czytaniu kapłan ożywiony duchem Pana naszego Jezusa Chrystusa poleca odmówić: Przyjdź, Duchu Światy, napełnij, itd. wraz z Módlmy się, Boże, któryś serca, itd.[495] , jak również jedno..Zdrowaś Maryjo” wraz z aktem strzelistym: Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny. Po czym wygłasza krótką naukę, by zachęcić uczestników do odprawienia dnia skupienia w takim duchu, jakby mieli to czynić ostatni raz w swym życiu, itp. Naukę zamyka płomiennymi słowy u stóp Chrystusa Ukrzyżowanego, udzielając krucyfiksem świętego błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wszyscy wychodzą dziesiątkami, jak zwykle, lecz w szczególnym skupieniu i milczeniu: udają się, by odwiedzić Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie i Najśw. Maryję Pannę. Odmawia się jeszcze przy tym jedno „Ojcze nasz”, „Zdrowaś” i „Chwała Ojcu” ku uczczeniu św. Józefa, Patrona szczęśliwej śmierci, oraz św. Alojzego Gonzagi; odmawiają też jeden raz Wieczny odpoczynek w intencji wspomożenia dusz czyśćcowych. Byłoby bardzo budujące, gdyby w miarę możliwości nawiedzenie to odbywało się procesjonalnie, pod przewodnictwem dyrektora i asystentów.

Uwaga: Opisane to pobożne ćwiczenie należy wedle możności zakończyć w kilka minut przed godziną 18.00, to znaczy przed daniem znaku na „Anioł Pański”.

[258b] Uwagi dotyczące dobrego odprawienia dnia skupienia 1) Należy przestrzegać milczenia, przykładnie się modlić i odprawić rachunki sumienia; 2) zwrócić uwagę, czy przestrzega się należytego trybu życia i czy się naprawia przeciwne mu uchybienia.

Rankiem w dniu świętego skupienia odbywa się wszystko tak, jak w dni zebrań Kongregacji, z tą tylko różnicą, że po czytaniu duchownym następuje: 1) zastanowienie się nad poprawą życia, 2) odmówienie jednego nokturnu i Laudesów z Oficjum za wiernych zmarłych, 3) Msza św., w czasie której składa się oświadczenie na godzinę śmierci i odmawia się pięć „Ojcze nasz”, „Zdrowaś”, Chwała Ojcu” na pamiątkę męki i konania Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz boleści Najśw. Maryi Panny. Następnie duchowny, który polecił odmówić te modlitwy, czyta następujący

Akt strzelisty

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i boleści Najśw. Maryi Panny niech będą zawsze w naszym sercu.

[495] Z Mszy o Duchu Świętym w Mszale Rzymskim.