Strona 349

Tom III

pobożnych, jakie mam, spełniać, iżby dusza moja po rozłączeniu się z tym nędznym ciałem miała szczęście oglądania Ciebie bezpośrednio przez cala wieczność w niebie wraz z Synem Twoim Jezusem i wraz z całą Wspólnotą Błogosławionych Nieba. Amen.

[257d] Na zakończenie odmawia się trzy „Zdrowaś Maryjo” i tyleż razy akt strzelisty:

Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny[492].

Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko. – Abyśmy się stali godnymi, itd.

Módlmy się

Prosimy Cię, Panie, za wstawiennictwem Najśw. Maryi zawsze Dziewicy, broń tej rodziny od wszelkiej przeciwności i gdy z całego serca korzy się przed Tobą, zachowaj ją łaskawie od nieprzyjacielskich zasadzek. Przez Pana naszego, itd[493]

Następnie uczestnicy wracają w skupieniu na swe miejsca. Po zakończeniu kongregacyjnego zebrania rozdaje się nowym członkom karty, do których wpisze się każdego imię, nazwisko, wiek, dzień, miesiąc, rok oraz uroczystość dokonanego przyjęcia.

[257e] 6. Wszyscy członkowie Kongregacji spowiadać się będą co tydzień lub przynajmniej co dwa tygodnie; do Komunii św. przystępować zaś będą jak najczęściej, ale za pozwoleniem spowiednika.

Uwaga: Gdyby ktoś dopuścił się śmiertelnego grzechu albo gdyby co do tego miał uzasadnioną wątpliwość, winien przystąpić zaraz do spowiedzi i nie kłaść się obojętnie z ciężkim grzechem na sumieniu, gdyż nie znamy chwili swej śmierci.

7. Na pierwszym zebraniu każdego miesiąca kaznodzieja po nauce obierze kogoś ze Świętych na miesięcznego Opiekuna i powie, w jakiej cnocie ma się go przez cały miesiąc naśladować.

8. W czwartą niedzielę każdego miesiąca oraz w razie śmierci któregoś z członków Kongregacji, zamiast Oficjum o Najśw. Maryi Pannie odmawia się Oficjum za wiernych zmarłych[494].

9. Dyrektor i asystenci odbywają raz w miesiącu zebranie, na którym omawia się sprawy związane z należytym przestrzeganiem regulaminu Kongregacji.

[258] 10. W ciągu roku co kwartał należy poświęcić dzień na skupienie mające na celu przygotowanie się do śmierci. W tym celu wybierze

[492] Akt ten Kongregacja Świętych Obrzędów włączyła 15 IV 1855 roku do aktów uwielbienia Boga (Niech będzie Bóg uwielbiony…). O to starał się już Pallotti, a sprawę doprowadził do skutku ks. Franciszek Yaccari, generał SAC, jak widać, już po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP (1854).

[493] Mszał Rzymski — Modlitwy w różnych potrzebach, módl. 11.

[494] Oficjum za zmarłych powstało około VIII wieku. Papież Pius V umieścił je w Brewiarzu Rzymskim.