Strona 348

Tom III

nadto starać się o zapisywanie ich, między innymi, do Bractwa Niepokalanego Poczęcia, do którego przyjmują Wiel. Ojcowie Teatyni[487] oraz inne upoważnione do tego osoby; do Karmelu[488] , do Bractwa Najśw. Serca Jezusowego[489] lub Bractwa Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa[490] itd. Krótko mówiąc, winien z największą troskliwością czuwać nad prawdziwym ich uświęceniem, tak aby oni z kolei sami mogli uświęcać innych przykładem i odpowiednimi wskazówkami — te bowiem przynoszą nieraz wielkie owoce, jeżeli pochodzą od zacnego człowieka świeckiego.

[257b] 4. Im większa jest liczba asystentów, tym większa może być ilość Dziesiątek, na które dzielą się członkowie Kongregacji; każda jednak winna się składać przynajmniej z dziesięciu chłopców.

5. Nowo przyjęci do Kongregacji oddadzą się w ofierze Najśw. Maryi Pannie w jedną z większych Jej uroczystości, najbliższej po dniu ich wstąpienia. Dokonuje się to w następujący sposób:

Kiedy nauka dobiega do końca, członków Kongregacji prowadzi się przed ołtarz, gdzie przyjmuje ich kaznodzieja, wygłaszając do nich gorące przemówienie, dostosowane do tej okoliczności. Następnie poleca im powtarzać za sobą głośno i na przemian słowa ofiarowania się:

Formuła

[257c] Wszechmogący mój Boże i Ojcze mój najdroższy, oto korzą się u stóp ołtarza Twego, błagając przez zasługi Syna Twego Jezusa i całej Wspólnoty Niebian, byś mnie raczył przyjąć do tej pobożnej Kongregacji, która działa pod dostojnym, wezwaniem Najśw. Sakramentu i pod możną opieką Niepokalanej Panny Maryi, Matki Miłosierdzia, oraz św. Józefa, najczystszego Jej Oblubieńca, i św. Alojzego Gonzagi[491]. Proszę Cię też, abyś mi użyczył wszystkich łask koniecznych do tego, abym mógł odnieść owoc świętości ze wszystkich praktyk

[487] Bractwo Szkaplerza Niepokalanego Poczęcia powstało staraniem Urszuli Benincasa (†1618), założycielki Zgromadzenia Sióstr Teatynek, pod wpływem objawień z roku 1617. Siedziba Bractwa, do którego Pallotti zapisał się 21 X 1818, była w Rzymie przy San Andrea della Valde, pięknej i ogromnej świątyni należącej do Ojców Teatynów. Znajduje się przy Corso Vittorio Emanuele.

[488] Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego bierze początek z objawień przekazanych przez Najśw. Dziewicę św. Szymonowi Stock (†1265), generałowi Karmelitów. W Rzymie siedziba Bractwa znajdowała się przy kościele San Crisogono na Zatybrzu, przy via di San Gallicano. Pallottt należał do tego Bractwa od 21 III 1818 roku.

[489] Bractwo Najśw. Serca Jezusowego wzięło początek z objawień udzielonych św. Małgorzacie Marii Alacoąue (+ 1690). Założone zostało w Paray-le-Monial we Francji, a zatwierdzenie uzyskało od Benedykta XIII w roku 1728. W Rzymie miało swą siedzibę najpierw przy kościele a Maria della Pace. Do tego pobożnego Bractwa Pallotti należał od l VI 1819 roku. Pierwszy kościół, zwany też a Maria In Cappella, znajduje się na Zatybrzu, blisko kościoła a Cecylia, drugi — blisko Piazza Navona.

[490] Zob. przyp. 4.

[491] Por. przyp. 16.