Strona 342

Tom III

3. [Z LISTU DO KS. SYLWESTRA GRAZIANIEGO]

(Lettere, 6, s. 9—10; data: 7 IX 1817)

[254] Rzym, 7 IX 1817. Ks. Sylwester Graziani, Frascati.

Szanowny Księże Sylwestrze!

Synowie ciemności są roztropniejsi od synów światłości [por. l Tes 5. 5]. starajmy się więc o to, by się nie dać przewyższyć; usiłujmy zatem rozwijać działalność na wszelki sposób.

[254a] Dlatego upraszam Księdza, aby kierując się miłością, polecił wpisać we wszystkich szkołach, domach, sklepach, kaplicach, wspólnotach, a nawet w całym świecie — gdyby to było możliwe — czytelnym pismem następujące słowa: „Bóg nas widzi — Wieczność”, a w miejscach bardziej do tego odpowiednich: „Bóg przyjdzie sądzić — Wieczność”. Niech też Ksiądz będzie przekonany, że w miejscu, w którym wypisze te słowa, stawia najsławniejszego kaznodzieję, jakim jest sam Bóg. Niech też Ksiądz poleci kilku osobom, którym to według roztropnego uznania polecić można, by już to na stoliku, przy którym się uczą, już to na innym odpowiednim miejscu miały poumieszczane i te wypisane słowa: „Dni moje się skracają i tylko grób mi zostaje” [Hi 17, 1]. Dlatego też proszę Księdza, by sporządził i polecił rozdawać kartki ze wspomnianymi słowami według załączonego wzoru albo sporządzone w lepszy sposób.

[254b] Tu w Rzymie w szkołach dla chłopców i dziewcząt wprowadzono zwyczaj odmawiania aktów strzelistych do Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego przesyłam Księdzu kilka z tych aktów, by polecił odmawiać je we wszystkich szkołach oraz innych pobożnych wspólnotach. Otrzyma Ksiądz jeszcze bardzo piękny i bardzo żarliwy tekst aktu ofiarowania Najdroższej Krwi. Uprzejmie proszę o odmawianie tego aktu przynajmniej jeden raz na tydzień we wszystkich szkołach oraz w innych miejscach, na przykład w piątek. Pracujmy i nigdy nie ulegajmy zmęczeniu, pracujmy dla wszystkich, a najwięcej dla domowników wiary [por. l Tm 5, 8].

[254c] Wpajajmy wszystkim gorące nabożeństwo do Matki Bożej, pamiętając na słowa Ryszarda od św. Wawrzyńca: Czcić Maryję, to zaskarbiać sobie żywot wieczny (De Laud. Virg. I, 1)[472]. Byłoby naprawdę bardzo serdeczne to pobożne ćwiczenie, gdyby Ksiądz, idąc za wzorem św. Stanisława Kostki[473] , polecał przynajmniej raz w roku w znaczniejszą jakąś uroczystość naszej więcej niż najukochańszej

[472] Ryszard od św. Wawrzyńca, teolog żyjący w XIII wieku, dziekan kapituły w Rouen, później cysters. Jego dzieło Mariole — De laudibus Beatae Mariae Virginis, libri XII (Migne, PL, 196 1073—1116), wydano po raz pierwszy w Strasburgu 1493.

[473] Święty Stanisław Kostka, kleryk Towarzystwa Jezusowego, ur. 28.Χ.1550 w Rostkowie na Mazowszu, zmarł w Rzymie 15.VIII.1568. Ogłoszony Patronem Polski i polskiej młodzieży. Pallotti poleca go nieraz w swych Pismach, a jego obraz umieścił wśród innych w swym pokoiku.