Strona 341

Tom III

poleci go odmawiać nie tylko w innych szkołach tak męskich jak i żeńskich, lecz także w rodzinach, szczególnie po odmówieniu Różańca św., i w innych jeszcze miejscach.

[252b] Ach, ileż to dobrego może zdziałać gorliwy kapłan! Dobrze powiedział św. Wincenty a Paulo[464] , że dobry kapłan jest wielkim skarbem. Z wielką niecierpliwością oczekuję owej chwili, w której dowiem się z radością, że Ks. Kanonik Cassini wprowadził Kongregację[465] w dni świąteczne dla dziewcząt w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych[466] i Konferencję religijną dla kapłanów[467]. Proszę Księdza, by wybrał innych księży w sąsiednich miejscowościach, np. w Marino, Monte Compatri itd., aby móc im udzielić władzy wpisywania do Bractwa Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz do Bractwa Najśw. Serca naszej najukochańszej Matki Maryi. Proszę o łaskawe podanie ich nazwiska, imienia oraz miejsca zamieszkania. Nie wyszczególniając nikogo, pozdrawiam wszystkich chrześcijańskim uściskiem pokoju.

[252c] Mieszkaniem naszym niech będą Najśw. Serca Jezusa i Maryi. Żyjmy w nich wraz ze wszystkimi innymi stworzeniami, by w nas coraz bardziej rozpalał się płomień miłości Bożej oraz miłości względem naszych bliźnich i braci w Jezusie Ukrzyżowanym. Żyjmy też zanurzeni w Najdroższej Krwi naszego Boskiego Odkupiciela, ponieważ Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu (św. Jan, 1)[468] , a ponadto ubogaca jeszcze cnotami, uszlachetniając nasze dobre uczynki.

Fundamentem kapłańskiego życia jest modlitwa, odsunięcie się od świata, zdobywanie wiedzy teologicznej i świeckiej, tej ostatniej zgodnie z myślą św. Bazylego[469].

2. [Z LISTU DO KS. SYLWESTRA GRAZIANIEGO]

(Lettere, 5, s. 9; data: 24 VII 1817)

[253] Rzym, 24 VII 1817. Ks, Sylwester Graziani, Frascati.

(…) Pragnę, by Ksiądz Kanonik Cassini[470] wraz z innymi osobami dokładał coraz większych starań około rozkrzewiania nabożeństwa do Najdroższej Krwi i do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (…). Niechaj śmielej wprowadzają Konferencje dla duchownych oraz Kongregacje dla dziewcząt w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych[471] (…).

[464] Święty Wincenty a Paulo, wyznawca, założyciel Księży Misjonarzy (Łazarzystów) (†1660).

[465] Zob. póz. 4, nry [255] — [258].

[466] Siostry Szkolne (Maestre Pie) to Kongregacja założona przez Łucję Filippini (1672 — 1732) w Montefiascome, kanonizowaną przez Piusa XI w roku 1930. We Frascati dom Zgromadzenia istniał od roku 1735.

[467] Zob. niżej w dziale IV, nr 2.

[468] Ściśle J l, 7.

[469] Święty Bazyli Wielki, słynny Ojciec Kościoła (†379). Pallotti odwołuje się często w swych Pismach do powagi tego Doktora Kościoła.

[470] Por. przyp. 3.

[471] Zob. wyżej, przyp. 8.