Strona 340

Tom III

I. W PISMACH ZWIĄZANYCH Z WDRAŻANIEM MŁODZIEŻY W ŻYCIE RELIGIJNE

1. [Z LISTU DO KS. SYLWESTRA GRAZIANIEGO[459] ] (Lettere, 4, s. 8—9; data: VII 1817[460] )

[252] Rzym, 17 VII 1817. Ks. Sylwester Graziani, Frascati.

(…) Postarałem się dla Księdza o trzy książki ze zbiorem modlitw ubogaconych odpustami. Jedna, oprawiona w grube płótno stosownie do otrzymanego zlecenia, kosztuje trzy paoli, dwie drugie — po cztery paoli każda.

[252a] Wysyłam jeden obrazek Najśw. Serca Maryi (a to dlatego, że mam ich mało); na nim Ks. Kanonik Cassini[461] , dla którego postarałem się o władzę przyjmowania, może wypisać nazwiska trzech nowicjuszek. Ksiądz otrzyma jeszcze kilka książeczek z Koronką Najdroższej Krwi. Pragnę, by Ksiądz miał władzę przyjmowania do Bractwa Najdroższej Krwi i do Bractwa Najśw. Serca Maryi[462]; dlatego proszę Go z całą miłością, by mi napisał o swym postanowieniu, które, jak się spodziewam, będzie zgodne z mymi pragnieniami. Pociesza mnie wiadomość, że Ksiądz sam już wprowadził odmawianie tego aktu strzelistego[463]. Bardziej jeszcze pociesza mnie przekonanie, że Ksiądz

[459] Ksiądz Sylwester Graziani mieszkał we Frascati, gdzie Pallotti bywał często u swoich krewnych. Zawarta z tym duchownym przyjaźń łączyła obydwu do ostatnich dni Pallottiego.

[460] Przytaczamy w tym dziale kilka listów Pallottiego (pozycja l, 2, 3, 8, 9) dla zobrazowania wielkiego zainteresowania Świętego, zwłaszcza w jego latach młodzieńczych, sprawą organizowania życia religijnego młodzieży w świecie.

[461] Rafał Cassini (Casini) pracował z Pallottim wśród młodzieży przy kościele a Maria del Pianto, a potem w związku młodzieżowym przy Ponte Rotto jako sekretarz tegoż związku.

[462] Bractwo Najdroższej Krwi założył w roku 1808 przy kościele San Nicola in Carcere ks. Franciszek Albertiini (†1819). Kościół znajduje się tuż przy wyspie na Tybrze, po lewej jego stronie. Pius VII podniósł to zrzeszenie do godności arcybractwa. Pallotti należał do niego od 8 V 1818 r. Por. Wyb. I 273 przyp. 3. Bractwo Najśw. Serca Maryi założone zostało w roku 1640 przez Wincentego Guinigi z Zakonu Kleryków Regularnych Matki Bożej. W Rzymie Bractwo miało swą siedzibę przy kościele Sant` Eusebio przy Piazza V. Bmanuele II. Pallotti należał do Bractwa od 22 VI 1817 roku.

[463] Oto te akty: Niech będzie pochwalony i uwielbiony w każdym momencie Przenajśw. Sakrament i Niech będzie pochwalone Święte i Niepokalane Poczęcie Najśw. Maryi Panny. Zob. Lettere, 3, s. 7