Strona 34

Tom III

chwały Boga w Trójcy Jedynego, itd., Jezusa, itd., Maryi, itd., Aniołów, Świętych, na pożytek dusz w czyśćcu, dla pociechy wszystkich stworzeń, itd. w duchu pełnienia wszelkich cnót, i to, gdyby można było, w nieskończonym stopniu mnożonym bez granic, itd., itd. I postanawiam czynić to jeszcze w tym celu, aby zadośćuczynić wszystkim obowiązkom sprawiedliwości za wszelką szkodę wyrządzoną bliźnim, ponieważ jestem przyczyną wszelkiego zła, itd. (Oświadczenie generalne), oraz dla wszystkich celów podobających się Bogu[38].

42. Będę się starał przykładać wagę do wielkiego umartwienia i do pogardy samego siebie tak, bym uważał, iż dostępuję zaszczytu i jeszcze czegoś więcej, kiedy inni mną gardzą; będę brał za pogardzanie mną, gdy okazują mi szacunek, z tym jednak, że będę się starał budzić w sobie wielką cześć dla wszystkich i wszystkim czynić dobrze. A jeśli wyrządzą mi zło, będę usiłował to przyjmować, że myślą., iż wyświadczają mi wielkie dobro. I będę się jeszcze starał, by polecać ich Bogu, itd. ∞ (Oświadczenie generalne).

[33] 43. Ćwiczenia przy przyjmowaniu posiłków[39]

Uważam, że będę zaszczycony do najwyższego stopnia i więcej jeszcze[40], [gdy będę mógł] służyć przy stole innym, zwłaszcza młodszym, oraz wstawać częściej podczas posiłku. A jeśli mi się przytrafi, że do wstania poczuję niechęć, będę się szczególniej starał ruszyć z miejsca, i to wedle możności nie budząc zdziwienia; i choćbym nie miał do zrobienia nic szczególnego, pójdę do innego pokoju, aby odmówić krótki jakiś akt strzelisty lub przeprowadzić krótkie odnowienie ducha przed świętymi obrazami w postawie stojącej lub nisko pochylony, czy też na klęczkach. Podczas posługiwania komuś przy stole będę się starał czynić to zazwyczaj stojąc, by coraz bardziej pokonywać wstręt do wstawania. Jeżeli się nadarzy dogodna sposobność, zachęcę kogoś przy stole do umartwienia i opowiem jakieś zdarzenie lub wyrażę uczucie mogące pobudzić do jakiejś cnoty. I dlatego proszę Pana, itd., Jezusa, itd., Maryję, itd., Aniołów, itd., Świętych, itd., dusze czyśćcowe, itd.[41], by mi się to powiodło z najwyższą doskonałością i świętością (Oświadczenie generalne).

[34] 44. Przed pójściem do stołu i przed jedzeniem zrobię krótki rachunek sumienia[42]. Polegać on będzie na poznaniu mych win i pobudzaniu się do żalu, na zdaniu sobie sprawy z tego, jaki zrobiłem postęp w duchu gorliwości, wewnętrznego pokoju, samopoznania i w praktykowaniu innych cnót. Pobudzę się też do praktykowania cnót teologicznych, kardynalnych, ewangelicznych i obyczaj owych.

[38] „oraz dla wszystkich… Bogu” — dod. późn.

[39] Ten wiersz dodany został w późniejszym czasie.

[40] „i więcej jeszcze” — dod. późn

[41] Te wszystkie „itd.” — dod. późn

[42] Należy pamiętać, że to postanowienie dotyczy praktyki w czasie pobytu Świętego w domu rodzinnym! Zob. przyp. 44.