Strona 330

Tom III

Nadużywanie łask.

O Boże mój, Miłosierdzie me niezmierne, nieskończone i niepojęte! Przychodzę do Twego domu i o ileż więcej wstydzić się muszę, że nadużywałem wolnej woli, mimo że w każdej chwili udzielałeś mi z niewyczerpaną miłością nieprzebranych, a w każdej tylekroć ponawianych łask, ile jest Twych nieskończonych przymiotów i doskonałości. O Boże mój, miłosierdzia!

Lata nadużywanych łask.

O Boże mój! Gdybym nadużył jednej tylko najmniejszej Twej ła-siki i nieskończonego Twego miłosierdzia, to już powinien bym się niezmiernie wstydzić; winien bym się zatem tyle razy okrywać zawstydzeniem bez miary, ile było łask i zmiłowań Twoich, których nadużywałem, a z których nie korzystałem nigdy ani dla siebie, ani dla bliźniego w ciągu wszystkich dni i chwil mego życia. O Boże mój, miłosierdzia!…

[249d] Ach, Boże mój, oto przez niepojęty cud Boskiego Twego i bezgranicznego miłosierdzia i wszystkich Twych bez granic miłosiernych przymiotów oraz przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, św. Józefa, przeczystego Jej Oblubieńca, i wszystkich Aniołów i Świętych, i przez nieprzebrane zasługi najświętszego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, upływa teraz pięćdziesiąty piąty rok mojego życia[450] grzesznego, życia niewdzięcznego, życia sprzeniewierzania się Twoim łaskom i zmiłowaniem bez granic, życia pełnego nadużyć wszystkich Twych darów natury i łaski, życia, które mnie czyni człowiekiem grzechu [por. 2 Tes 2, 3], przyczyną wszelkiego zła przeszłego, teraźniejszego, przyszłego i możliwego oraz przeszkodą wszelkiego dobra, jakie mogło być spełniane i jakie możliwe jest do urzeczywistnienia w czasie i w wieczności.

O Boże mój, Miłosierdzie moje niezmierne, nieskończone, odwieczne i niepojęte; o Najśw. Maryjo, święty Józefie, Oblubieńcze Dostojnej Matki Bożej, mniemany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, Aniołowie i Święci niebiescy, [oto wyrażam teraz] mą nadzieję, że przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, [przez zasługi] Jego Kościoła walczącego, cierpiącego i triumfującego i przez (bezgraniczne miłosierdzie Boga, jak i przez wszystkie nieskończone i miłosierne bez granic Jego przymioty, powtarzam, że mam nadzieję, iż wszystkie Osoby Boskie i wszystkie stworzenia dla mego upokorzenia i doprowadzenia mnie do pokuty[451], z powodu mojego tak bardzo niedobrego życia czynić mi będą [te oto] wyrzuty:

[249e] Wyrzuty.

1. Wincenty, powiedz, jak korzystałeś z nieskończonej miłości Boga,

[450] W czasie gdy to pisał Pallotti, pozostawały mu niecałe dwa miesiące życia.

[451] „dla mego upokorzenia… do pokuty” – dod. późn.