Strona 33

Tom III

[29b] Wiem — wyznaję to, że jest Bóg, ale o tym wielkim Bogu mało lub zgoła nic nie wiem, a mnę stworzenia, kto wie, jak bardzo Go kochają, czczą, itd., podczas gdy ja — mdły i oziębły. Wyznaję też mą wiarę, że wszystkie inne stworzenia w każdej czynności przyrodzonej i ludzkiej z heroiczną prostotą pragną oddawać wielką chwałę Stwórcy, najwyższemu Bogu w Trójcy Jedynemu Jezusowi, itd., O§O, Najśw. Maryi, itd. O§O, Aniołom i Świętym; i ja, czyniąc jakiś akt zewnętrzny złączony z aktem wewnętrznym pragnę czynić zawsze to, o czyni wiem, że pełnią to owe istoty, ponieważ nie jest mi wiadomo, co mam czynić, by Stwórcy oddać taką samą chwałę, itd.; jestem bowiem całkiem nieoświecony, ślepy i ciemny (Oświadczenie generalne).

[30] 35. Proszę o łaskę pełnienia wszystkich, choćby najtrudniejszych cnót; i będę się starał wykonywać je przy Bożej pomocy z coraz to większym zamiłowaniem i przyjemnością, przy uświadamianiu sobie swej nędzy i okropnej niewdzięczności (Oświadczenie generalne).

36. Dokładać będę starań, aby przy przestawaniu z ludźmi kierować się jedynie miłością, posłuszeństwem i tym, co może być doskonałe; owszem, pragnę zawsze czynić to, co doskonalsze i świętsze Mając zaś niekiedy do czynienia z rzeczami na pozór obojętnymi, będę się starał, jeżeli mi się to uda, obudzać jakieś duchowe uczucia czy podejmować jakiś temat duchowy (Oświadczenie generalne).

37. Ponieważ przyjmowanie pokarmu i wszystkie inne konieczne dla ciała czynności są cechami i niezaprzeczonymi następstwami naszej nędzy, dlatego pragnę, aby pomiędzy innymi pobudkami, dla których te czynności spełniam, pobudką był również duch pokuty. Podobnie [ma być] przy wszystkich moich czynnościach, ruchach, myślach, itd. (Oświadczenie generalne).

[31] 38. Ponieważ korzystać nie mogę z dobrodziejstw klauzury zakonnej, będę się przynajmniej starał, by nie uczęszczać na miejsca publiczne, a raczej żywić dla nich jak największą niechęć; i nie wychodzić z domu, jak tylko z miłości lub posłuszeństwa względnie dla innego prawego i świętego celu. Będę się też starał o czujność nad zmysłami, dzięki której wprowadzę do mej duszy prawdziwą klauzurę (Oświadczenie generalne).

39. Będę się starał cenić wysoko wewnętrzne akty cnót (Oświadczenie generalne).

40. O sprawach, których inni nie potrafili rozstrzygnąć czy załatwić, nie będę, choćbym mógł, ani decydował, ani ich załatwiał, chyba że wymagać tego będzie chwała Boża i pożytek dusz (Oświadczenie generalne).

[32] 41. Wszystko, co dokonuje się we mnie i co ja sam czynię, myślę, itd., pragnę wykonywać według wszystkich cnót, itd., dla wszystkich dobrych celów. Tak np. kiedy daję jałmużnę, to nie udzielam jej jedynie przez współczucie dla nędzy bliźniego, lecz także dla