Strona 329

Tom III

[249a] Dzień pierwszy.

Wstęp. — Boże mój, nieskończone me Miłosierdzie! Przychodzę ze wstydem do Twego domu. Nie wiem, co mam czynić, nie wiem, jak mam odprawić te święte ćwiczenia, nie wiem, jaki owoc winienem z nich odnieść.

Boże mój, Miłosierdzie me niezmierne, nieskończone, niepojęte!

Ojcze, Synu i Duchu Święty — miłosierdzia!

Najświętsza Maryjo Dziewico, Niepokalana Córko Przedwiecznego Ojca, Dziewicza Matko Przedwiecznego Wcielonego Słowa, Oblubienico Ducha Świętego — miłosierdzia!

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Najśw. Maryi bez grzechu poczętej i mniemany Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa — miłosierdzia!

Święty Michale Archaniele, św. Rafale Archaniele i wszyscy Archaniołowie, Serafini, Cherubiny, Trony, Panowania, Księstwa i Moce oraz wy Aniołowie Stróżowie — miłosierdzia!

Święty Janie Chrzcicielu, święci Patriarchowie i Prorocy, święci Apostołowie i Ewangeliści, i Uczniowie Pana naszego Jezusa Chrystusa, święci Młodziankowie i Męczennicy, święci Papieże, Biskupi i Doktorzy Kościoła Jezusa Chrystusa, święci Kapłani, Lewici i Klerycy wszelkiego stopnia, święci Mnisi, Pustelnicy, Cenobici i Wyznawcy, święte Dziewice i Wdowy oraz Święci niebiescy — miłosierdzia!

[249b] O Boże mój! Powiedziałem, że przychodzę ze wstydem do Twojego domu, do domu Twej łaski i nieskończonego miłosierdzia, do domu, w którym Ty przez niezmierzoną moc Twoją i miłosierdzie chcesz w bezgranicznej miłości odnosić triumf nad moją nicością i nad całym moim życiem pełnym grzechów, niewdzięczności i braków w odpowiadaniu na nieprzeliczone Twe łaski i zmiłowania [udzielane mi] w każdym momencie, a mnożone bez miary co chwila tyle razy, ile jest nieskończonych Twych przymiotów miłosiernych, bez granic.

Nieskończona miłość Boga w akcie stworzenia.

Boże mój! Z nieskończonej Twojej miłości raczyłeś mnie stworzyć na obraz i podobieństwo swoje [por. Rdz. l, 26], dając mi wolną wolę dla takiego jej użytkowania, by zdobywać zasługi i udoskonalać siebie, jako żywy obraz całego Ciebie Ojca, Syna i Ducha Świętego, i [obraz] wszystkich nieskończonych Twoich przymiotów i doskonałości. Chcesz bowiem upodobnić mnie do siebie w chwale i w całej Twej Istocie, w Osobach, przymiotach i doskonałościach Twych nieskończonych oraz w całym Twym Bycie odwiecznym, niezmierzonym, nieogarnionym i niepoj ętym. O niepojęta Miłości!

[249c] Nadużywanie walnej woli.

O Boże mój, jak bardzo winienem się wstydzić, że zamiast korzystać z wolnej woli zgodnie z wolą Twoją, nadużywałem jej zawsze okropnie i tak bardzo ciężko ku obrażaniu Ciebie i ku oszpecaniu, ranieniu, niszczeniu i gubieniu duszy mojej i dusz moich bliźnich!