Strona 324

Tom III

z wszystkimi ewangelicznymi poczynaniami przeszłymi, teraźniejszymi, przyszłymi i możliwymi i z wszystkimi, jakie by teraz i w przyszłości były konieczne do udaremnienia wszelkich grzechów, nawet najlżejszego dobrowolnego grzechu powszedniego; a także z poczynaniami zmierzającymi do zbawienia wszystkich dusz [ludzkich].

[246f] Ale że wszelkie działania me i cierpienia nie mają żadnej wartości, a przeciwnie, zasługują na to, byś je od siebie całkowicie odrzucił, dlatego z Najświętszymi Sercami Jezusa i Maryi pragnę [tego], bym Ci od całej wieczności ofiarowywał i przez całą wieczność składał w ofierze Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego najświętsze życie i nieprzebrane zasługi, jak i zasługi Jego Kościoła, na podziękowanie, jak gdybyś mi już udzielił wszystkiego wraz z wszelkimi darami, łaskami i zmiłowaniami zmierzającymi ku większej chwale Twojej i ku większemu uświęceniu mojej duszy i dusz wszystkich ludzi; i jak gdybyś tego wszystkiego udzielał na całym świecie w przeszłości i w przyszłości wszystkim [ludziom], którzy byli, są i będą; i jak gdybyś był wielbiony (jak rzeczywiście byłbyś uwielbiany w minionym czasie i obecnie), gdyby nie było żadnego grzechu i gdyby wszystkie stworzenia w nieskończoność mnożone w każdym z nieprzeliczonych momentów od całej wieczności i przez całą wieczność Cię miłowały i miłowałyby Cię nadal całym życiem Jezusa, Maryi, Aniołów i Świętych.

O Boże mój, w zjednoczeniu z Najśw. Sercami Jezusa, Najśw. Maryi, św. Józefa, wszystkich Aniołów i Świętych, tudzież z wszystkimi stworzeniami…[442]

[246g] Boże mój, jam niegodny bez granic, aby otrzymać choćby najmniejszy z Twych darów, łask, względów i zmiłowań, ale Ty mi udzielasz wszystkiego w nieskończonym swym miłosierdziu i dla zasługi Jezusa, Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych. Pragnę, bym Ci w czasie minionym i na przyszłość ofiarowywał w każdej chwili od całej wieczności i przez całą wieczność wraz z Najświętszymi Sercami Jezusa, Maryi, Józefa oraz wszystkich Aniołów i Świętych nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła na podziękowanie, jak gdybyś mi użyczył wszelkich możliwych darów, łask, względów i zmiłowań wraz z łaską korzystania z nich z wiernością takiej współpracy, jaką się odznaczała Najśw. Maryja i Najświętsze Człowieczeństwo Jezusa Chrystusa, a wszystko z najdoskonalszą skruchą oraz tak, aby żyć i umierać jak prawdziwy i wzorowy pokutnik (Oświadczenie generalne).

[442] Tekst się urywa.