Strona 320

Tom III

Ja uczyniłem, i sam będzie czynił, i większe od nich czynić będzie” [J 14, 17], to winienem dziękować Ci za to, że dajesz mi zrozumieć, iż właśnie tak jest, jak Ty mówisz, ponieważ to Ty wszystko czynisz; a jest przedmiotem wiary, że pełnić możesz większe jeszcze uczynki, niż te, jakie na tej ziemi pełniłeś w swym życiu. I za to jeszcze winny jestem Ci dzięki, że jesteś Tym, który dokonuje wszelkiego dobra, a przez nieprzebrane zasługi najświętszego swojego życia raczy mi przydzielać jego zasługi. O nieskończona Dobroci! O Miłosierdzie z samej swej istoty!

O Boże, o Boże, o Boże! (Oświadczenie generalne).

[245g] O Boże mój, Miłosierdzie bezmierne, nieskończone, niepojęte i litościwe bez granic! Wyznaję, że nie korzystałem nigdy z Twej łaski ani z wszelkich wynalazków Twej bezgranicznej miłości, która chce mnie uczynić całkowicie do siebie podobnym. A jednak ufam, że nieskończone miłosierdzie Twoje zniweczy dla zasług Jezusa Chrystusa i za wstawiennictwem Najśw. Maryi wszelką moją niewdzięczność i nadużywanie Twej łaski oraz że zechcesz mnie sam uświęcić własną Twą świętością. Wierzę mocno, o mój Jezu Chryste, że przynagliła Cię nieskończona miłość, byś w Sakramencie Ołtarza pozostał wśród nas, aby w nas w dalszym ciągu prowadzić swe najświętsze życie i obdarzać nas tego [życia] zasługą. Jezu mój, Miłości nieskończona, Miłości niepojęta, Miłości z mej strony nie odwzajemniona, lecz [przeciwnie], przeze mnie znieważana! O Miłości, Miłości, spraw, bym był cały miłością w Tobie i dla Ciebie teraz i zawsze, i przez całą wieczność (Oświadczenie generalne).

[245h] Ach, Jezu mój, Ty w nieskończonym swym miłosierdziu, za wstawiennictwem Najśw. Maryi, Aniołów oraz wszystkich świętych Mężów i Niewiast, zgodnie z oświeceniami wiary oraz z żywym jej uczuciem, dałeś mi i dajesz odczuć w mym biednym sercu, że zawsze gdy się w Kościele świętym odczytuje Twą Ewangelię albo gdy ktoś pobożnie czyta ją z wiarą prywatnie, to zawsze z coraz to większym bogactwem łaski raczysz odnawiać w nas i odnawiasz wskazówki nauki i nakazy wiodące do życia wiecznego oraz że w duszach naszych chcesz ponawiać i mnożyć przedziwne działania łaski, których obrazem są wszystkie cuda zdziałane przez Ciebie na ziemi. I chcesz jednocześnie, o Panie, użyczać nam łaski odnoszenia z nich pożytku według Twej woli, abyśmy wszyscy w coraz to większej prawdzie ze św. Pawłem Apostołem mogli powtarzać: „Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus” [Ga 2, 20]. (Oświadczenie generalne).

Całe me życie przeciwne jest najświętszej i najczystszej woli Boga; jednakże wola ta niweczy całe życie moje. Wola Boga jest wolą moją, a w przeciwnościach jedynie ta wola niech będzie mym niebem! (Oświadczenie generalne).

[245i] Boże mój, Miłosierdzie moje odwieczne, bezmierne, nieskończone i niepojęte! Ja człowiek grzechu [por. 2 Tes 2, 3] i przyczyna wszelkiego zła fizycznego i moralnego, przeszłego, teraźniejszego, przyszłego