Strona 306

Tom III

[239g] O, gdyby było dane nieskończenie miłować, nieskończenie pokutować, nieskończenie się upokarzać, nieskończenie działać dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz, nieskończenie cierpieć i być otoczonym nieskończoną wzgardą na wieki dla Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca i Ducha Świętego, dla Najśw. Dziewicy Maryi Niepokalanej, dla wszystkich Świętych, dla wszystkich dusz czyśćcowych, dla wytrwania i większego uświęcenia[423] sprawiedliwych, dla pełnego nawrócenia wszystkich grzeszników, niewiernych, heretyków, żydów i wszystkich ludów obecnych i przyszłych na całej kuli ziemskiej, dla pocieszenia i większego uświęcenia mych nieprzyjaciół, dla wszechstronnego dobra całego rodzaju ludzkiego!

O, gdyby, o gdybyż było dane! Ale nie jestem godny i to bez granic, po nieprzeliczoną ilość razy na nieskończone sposoby, aby mi to było dane! O, gdyby było dane przez wzgląd na zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Niepokalanej, wszystkich Aniołów i Świętych, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, tudzież przez nieskończone miłosierdzie Boże i przez wszystkie Jego nieskończone przymioty — wszystkie bez granic miłosierne. O, gdyby to było dane, gdyby było dane!

[239h] Wszakże dla uzupełnienia tego od wieczności przez wieczność pragnę wraz z Najśw. Dziewicą Maryją, z całą Wspólnotą Niebian i z samymże Panem naszym Jezusem Chrystusem składać w ofierze wszystkie zasługi całego Kościoła walczącego, cierpiącego i triumfującego, tudzież nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i całe najświętsze Jego życie!

O, gdyby było dane od wieków przez nieprzeliczone wieki nieskończenie miłować, nieskończenie pokutować, nieskończenie się upokarzać, nieskończenie działać dla nieograniczonej chwały Bożej i dla wiecznego zbawienia dusz, nieskończenie cierpieć i nieskończenie być pogardzanym dla[424]… O, gdyby było dane! Atoli Bóg mój i Wszystko! Bóg mój całkowicie! Życie Ojca i Syna, i Ducha Świętego jest życiem moim, albowiem Bóg mój, moim jest w zupełności. Życie Jezusa Chrystusa jest życiem moim, gdyż cały On jest mi dany. Co za łaska, co za bezgraniczne miłosierdzie wobec mnie, największego między wszystkimi wszelkiego rodzaju grzesznikami przeszłymi, obecnymi, przyszłymi i możliwymi, również [między] demonami! Boże mój, Miłosierdzie moje! O, gdybyż było dane! (Oświadczenie generalne).

[240] Życie, męka i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa i wszystkie boleści Najśw. Dziewicy Maryi Niepokalanej niech będą [przeżywane] teraz i zawsze we wszystkich sercach, przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa,

[423] „i większego uświęcenia” — dod. późn.

[424] Zdanie urywa się nagle. „Pogardzanym dla” Chrystusa? Tak sugeruje ks. Orlandi, ale ks. Moccia uważa takie dopełnienie zdania za niedopuszczalne: Lumi, I 232, nota 5.