Strona 298

Tom III

i we wszystkich, jak gdybyś sam działał i jak osobiście działać możesz. Dlatego we wszystkim i zawsze żyję ja, już nie ja, [lecz] żyje we mnie Ojciec, Syn i Duch Święty [por. Ga 2, 20] — cały Bóg, przez najlitościwsze miłosierdzie swoje, przez nieprzebrane zasługi tegoż Syna Jego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Dziewicy Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych teraz i na wieki!

[235e] Medytacja

Ujęci nieprzebraną miłością Boga, powinniśmy zawsze objawiać swą miłość korzystając wciąż coraz to bardziej ze wszystkich Jego darów natury i łaski, aby Go więcej kochać i wysławiać.

O Boże mój, Miłosierdzie moje! Tobie jedynie wiadomo, jak bardzo i w jak wielkim stopniu życie me tworzy pierwszą wśród wszystkich stworzeń, najbardziej wyróżniającą się i obrzydliwą bez miary historię nadużyć wszelkich Twych darów natury i łaski, gdyż pośród wszystkich stworzeń wyróżniani się jako człowiek grzechu [por. 2 Tes 2, 3] i przyczyna wszelkiego zła przeszłego i możliwego oraz przeszkoda wszelkich dóbr, darów, łask, cudów przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych. O Boże mój, zasłużyłem bez granic, po nieprzeliczone razy, na wieczną utratę wszystkich Twych darów natury i łaski, a także na wszelkie bez liku przekleństwa ze strony wszystkich Twych nieskończonych przymiotów.

[235f] Ale przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych oraz całego obecnego i przyszłego Kościoła Jezusa Chrystusa, nieskończone miłosierdzie Twoje zapewnia mię o nieustannym przekazywaniu i pomnażaniu bez końca w każdej chwili wszystkich darów, łask, zmiłowań w tak ogromnej pełni, a nawet w większej niż ta, w jakiej by ją otrzymywały wszelkie stworzenia, gdyby zawsze odpowiadały na łaski. A chociaż jestem potworem bezgranicznego niedbalstwa w odpowiadaniu [na Twoje łaski], to jednak miłosierdzie Twe przez zasługi Jezusa Chrystusa zapewnia mię, że przez cud miłosierdzia niweczysz we mnie teraz i zawsze zupełny mój brak właściwego usposobienia i udzielasz mi darów z obfitością właściwą Twej bezgranicznej miłości, łaskawości i miłosierdziu. I tak odnawia się i potęguje Święto Twego miłosierdzia — Radujmy się[418] wszyscy w Panu obchodząc wciąż święto miłosierdzia Pańskiego i miłosierdzia Maryi, z którego cieszą się Aniołowie wychwalając Syna Bożego, bo przez śmierć swoją zniweczył śmierć naszą, a przez swe zmartwychwstanie naprawił nasze życie![419]

[236] Ostatni dzień

Wytrwanie

Boże mój, Miłosierdzie moje! Czuję, żem bezgranicznie niegodny łaski świętego wytrwania.

[418] por. przyp. 303.

[419] Z Prefacji wielkanocnej.