Strona 296

Tom III

Chrystusa, za wstawiennictwem i przez zasługi Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, nie czuł nic innego, jak tylko żarliwość bez granic dla spraw związanych z chwałą Twoją, Jezusa Chrystusa. Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych, oraz wiecznego zbawienia wszystkich dusz ku Twej chwale.

Twoje miłosierdzie daje mi zapewnienie, że przyjmujesz me szczere i żywe pragnienie działania i cierpienia dla Ciebie i pragnienie miłowania Cię przez całą wieczność, jak gdybym zawsze znajdował się w stanie pielgrzymowania po tej ziemi, by szerzyć coraz bardziej Twą chwałę. Przez swe zaś miłosierdzie i przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, uwielbij siebie tak, jakbyś był wielbiony, gdyby nieprzeliczone stworzenia kochały Cię bez granic, działały i cierpiały dla Ciebie przez całą wieczność; ale uwielbij się w Jezusie Chrystusie. Ofiaruję Ci przeto całego Jezusa Chrystusa z wszystkimi Jego zasługami.

[234g] Boże mój, działaj we mnie według swego upodobania! Ja się nie umiem wyrazić. Poszerz moje pragnienia! Użycz mi łaski. bym działał w taki sposób, jak sam tego pragniesz. Boże mój, czyń we mnie wszystko unicestwiwszy mnie całego![416] Boże mój, Tyś mym wszystkim teraz i zawsze bez granic po nieskończone razy w największym cierpieniu, w bezgranicznym kochaniu, w łasce Twej, bez pociechy; moją jedyną radością [niech będzie], byś Ty był wielbiony bez granic, a ja bez granic wzgardzony! To niech będzie wiekuistym mym rajem przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Najśw. Maryi i wszystkich stworzeń![417]

[235] Dzień szósty

Nieskończona miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa w znoszeniu cierpień.

[235a] O Boże mój, Miłosierdzie moje! Ty jedynie wiesz, że moja niepojęta i niepomna Ciebie niewdzięczność stanowi przeciwieństwo nieskończonej miłości Twojej. O Boże mój! Oto przed Tobą potwór strasznej niewdzięczności bez granic! Zniwecz mnie i unicestwi] przez niezmierzone, nieskończone, wieczyste i powszechne me upokorzenia i katusze, a przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych przyjm zadośćuczynienie dla czci Twojej!

Bezgranicznie jestem niegodny, by uczestniczyć w pełni w życiu Twym pokornym, ubogim, usłanym cierpieniem, dobroczynnym, pracowitym i wzgardzonym. Lecz Ty udzielasz mi tego przez nieskończone Twe miłosierdzie, przez zasługi i pośrednictwo Najśw. Maryi,

[416] „Boże mój, czyń we mnie… całego” — dod. późn.

[417] „a ja bez granic wzgardzony… stworzeń” — dod. późn.