Strona 293

Tom III

[233b] Nauka Sprawowanie Najśw. Ofiary

O Boże mój, Miłosierdzie moje! Tobie jedynie wiadomo, jak bardzo i w jak okropny sposób nadużywałem tak niesłychanie wzniosłej władzy składania Bogu Bezkrwawej Ofiary. Nigdym jej nie sprawował dobrze, a zawsze — jak najgorzej! Odprawiałem ją bezowocnie, a zawsze z własnej winy. Albowiem po nieskończone razy i bez granic zasłużyłem na to, by więcej już jej nie odprawiać. O Boże mój, Miłosierdzie moje! Daj poznać całemu światu, że dokonujesz największego cudu swego miłosierdzia za każdym razem, ilekroć w miłosierdziu swym raczysz mi pozwalać, bym przystępował do ołtarza dla sprawowania Najśw. Ofiary. Boże mój, ponawiam wszystkie me zbożne intencje, ofiarowania i ufność moją w Boskie Twe miłosierdzie.

[233c] Konferencja

Duchowieństwo Rzymu powinno w sposób szczególny naśladować św. Pawła Apostoła.

Boże mój, Miłosierdzie moje, Tobie samemu tylko wiadomo, jak daleki byłem od naśladowania Twoich Świętych, a zwłaszcza św. Pawła Apostoła. I wiesz, jak wielkiego, na odwrót, dopuszczałem się zła zaniedbując to naśladowanie i — wskutek tego — jak wiele dobra nie poparłem, ale raczej udaremniłem. O Boże mój! Ukarz mnie za nadużywanie Twej łaski i miłosierdzia Twego! Ale Twe miłosierdzie nie tylko zapewnia mnie o przebaczeniu, lecz podaje też najdoskonalszy środek przeciwko wszystkim szkodliwym i grzesznym następstwom faktu, żem nigdy nie naśladował Świętych. Przez zasługi Jezusa Chrystusa Ty niweczysz wszelką brzydotę mojego życia, a dajesz mi na wieczysta własność cale najświętsze życie Jezusa Chrystusa.

[234] Dzień piąty Medytacja

Najśw. Eucharystia

O Boże mój, Miłosierdzie moje! O niepojęty cudzie nieskończonej miłości, którego nade mną wciąż dokonujesz![415]. O niezrozumiały potworze braku wdzięczności, zapominania, niegodziwości i świętokradztwa, jakim byłem zawsze i jestem wobec Najśw. Sakramentu Eucharystii w Komunii św., na ołtarzach, w procesjach, w udzielaniu Wiatyku oraz zawsze, we dnie i w nocy! O potworze zakamieniałego serca, jakim jestem po niezliczonych i nie kończących się dowodach nieprzebranej miłości Jezusa! O Miłosierdzie, Miłosierdzie wieczne. Miłosierdzie bez granic, Miłosierdzie uniwersalne!

[234a] Boże mój, Miłosierdzie moje! Choć nieprzeliczone razy zasłużyłem bez miary na to. by pozbawionym być raz na zawsze Najśw. Eucharystii w Komuniach św. i na ołtarzach, to jednak mam nadzieje,

[415] „którego nade mną wciąż dokonujesz” — dod. późn.