Strona 291

Tom III

Ty sam wiesz, ile ciężkich, ogromnie ciężkich szkód spowodowałem w duszach przy sprawowaniu tego sakramentu, ponieważ brakowało mi świętości życia. Ty sam wiesz, ilu [ludzi] potępiło się z mej winy. Iluż i na jak długo znajduje się z mej winy i pozostanie w czyśćcu; iluż z powodu mej winy nie doszło do świętości ani do niej nigdy nie dojdzie! Oto zło, oto zło największe, oto suma zła bez granicy i miary, którego winien jestem przez to, że sakrament pokuty sprawowałem bez świętości życia, przeciwnie — w pełni mej niegodziwości!

O Boże mój! W celu zadośćuczynienia dla [naruszanej] czci Twojej i czci nieskończonych, bez granic miłosiernych przymiotów — ponieważ zaradzasz wszelkiemu złu spowodowanemu przeze mnie — unicestwij mnie i zniwecz, i to przy upokorzeniu nieskończonym, wieczystym, niezmiernym i przy nieskończonych, wiecznych i niezmiernych katuszach. Ofiaruję Ci teraz i zawsze Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdybyś mi już darował i jak gdybyś zaradził wszelkiemu złu, jakiego jestem winien. — Boże mój, Miłosierdzie moje.

[2321] Medytacja Sąd szczegółowy

Duchowny musi zdać [Bogu] sprawę z następujących pięciu talentów:

1. Że wolny jest od ziemskich kłopotów.

2. Że oddawać się ma kapłaństwu i uświęceniu swemu: Pilnuj siebie i nauki [por. l Tm 4, 16]!

3. Że ma odmawiać pacierze kapłańskie.

4. Że ma sprawować Bezkrwawą Ofiarę.

5. Że przepowiadać winien słowo Boże i sprawować sakramenty święte.

[232j] Boże mój, Miłosierdzie moje! Sam tylko Ty wiesz, jak bardzo byłem niewierny w zawiadywaniu talentami powierzonymi mi przez Ciebie. Ty wiesz, ile wyrządziłem zła powodując to, że te talenty były i dla drugich bez pożytku! Ty wiesz, ile z nich nadużywałem, a wskutek tego — ileż było grzechów, występków i zbrodni! O Boże mój! Oto stałem się przyczyną wszelkiego zła, przeszłego, obecnego, przyszłego i możliwego, oraz przeszkodą wszelkiego dobra, przeszłego, obecnego, przyszłego i możliwego! O Boże mój, zniwecz mnie dla chwały Twojej i unicestwi j, jak Cię już o to prosiłem. Pragnę teraz i zawsze, o Boże mój, ofiarowywać Ci od całej wieczności, przez wszystkie wieki, zasługi wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych oraz Królowej ich Najśw. Maryi, zasługi całego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby uzupełnić braki w wykorzystywaniu powierzonych mi talentów oraz [braki] w zaradzaniu sprawie Twej chwały i zbawienia wszystkich dusz na całym świecie.