Strona 277

Tom III

a zapomnij o mnie; pamiętaj o wszystkich duszach w czyśćcu, a zapomnij o mnie; pamiętaj o wszystkich sprawiedliwych, a zapomnij o mnie; pamiętaj o wszystkich grzesznikach, heretykach, schizmatykach, żydach, poganach i o wszystkich niewiernych na całej ziemi, a zapomnij o mnie; pamiętaj o wszystkich prześladowcach moich, a zapomnij o mnie…

[229b] Potem przyszło mi na myśl, że skuteczniejsza gorliwość o szerzenie większej chwały Bożej i zajmowanie się sprawami Bożymi z zapoznaniem siebie samego stanowiły ową cnotę, dzięki której św. Piotr z Alkantary tak bardzo podobał się Bogu. Dlatego pragnę, Boże mój, od całej wieczności i przez całą wieczność, w każdym z nieprzeliczonych momentów, bym odmawiał w przeszłości i nadal odmawiał tę samą modlitwę: Pamiętaj o sobie i o swych dziełach, a zapomnij o mnie, itd., itd. I pragnę bym działał i działał nadal w duchu tejże modlitwy (Oświadczenie generalne).

58. [REKOLEKCJE DLA PROBOSZCZÓW I SPOWIEDNIKÓW NA MONTECITORIO —1842]

(Lumi — 59, t. II. s. 682—737; rok 1842)

[230] Rekolekcje dla proboszczów i spowiedników w czcigodnym Domu Misyjnym, rozpoczęte w dniu 13 listopada 1842 roku, a zakończone w dniu 19 tegoż miesiąca.

Dzień pierwszy Wprowadzenie

Pobudki skłaniające duchownych do należytego odprawiania rekolekcji:

Chwała Boża, która wyniknąć może z owocu, jaki z nich odnieść mogą duchowni.

Pożytek, jaki z rekolekcji wyniknie dla Kościoła.

Pożytek dla duszy duchownego.

[230a] Boże mój, kiedyż nadejdzie chwila, gdy zacznę wreszcie odpowiadać na Twe łaski i niewypowiedziane zmiłowania? Ty sam wiesz, że byłem naprawdę i jestem niewdzięczny za najlitościwsze Twe miłosierdzie, że całe me życie przez czterdzieści lat przeszło[403] jest prawdziwą i jedyną (bo przechodzącą wszelką miarę) w swym rodzaju historią niewdzięczności, lekceważenia łask i złości ze strony stworzenia przeciw swemu Stwórcy.

Boże mój, jedynie Ty możesz temu zapobiec! Boże mój! Oto dozwoliłeś mi zacząć święte rekolekcje, dając mi przez to dowód, że wobec

[403] w czasie spisywania tych wynurzeń Święty był w 48 roku swego życia.