Strona 275

Tom III

dla większej chwały Boga, dla zbawienia dusz, a na tym świecie nie ma liczyć na żadną nagrodę.

Boże mój, Ty wiesz, że w Kościele Twym nie spełniałem nigdy żadnego dobra, lecz przeciwnie, byłem sprawcą wszelkiego możliwego zła jako przyczyna wszelkiego zła fizycznego i moralnego, tak minionego jak obecnego i przyszłego, oraz jako przyczyna wszelkiego zła możliwego na całym świecie. Ty jednak przez zasługi najświętszego życia Jezusa Chrystusa niszczysz całą mą złość i niegodziwość wraz z mymi grzechami i ich następstwami; Jego zaś dzieła i całe życie są i będą moimi dziełami w czasie i w wieczności[400].

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[227e] Odnowa 2: Roztropność w sprawowaniu sakramentu pokuty.

O Boże mój, sprawowałem zawsze [ten sakrament] bez roztropności, a następstwa były jak najstraszniejsze. Ujawnij całemu wszechświatu niepojętą mą winę!

Jezu mój, przez Twe najświętsze życie zniwecz moje, tak bardzo złe życie! Udziel mi życia swego i spraw, abym przez nie działał zawsze pełniąc wszelkie obowiązki i zadania ewangelicznej posługi.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[227f] Medytacja 2 — O niebie.

Boże mój, nie jestem godzien myśleć o niebie, [ale] niebem moim jesteś Ty!

O Jezu mój! Najświętszym życiem swoim zniszcz wszystko.to, co uczyniłem wbrew Twej woli, i spraw, aby we mnie i we wszystkich, w celu przygotowania wszystkich do nieba, tętniła pełnia Twojego życia!

Boże mój, Wszystko moje, Wszystko, Wszystko! Boże mój, Miłosierdzie moje! Jezu mój, Miłosierdzie moje! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[228] Dnia 20 listopada

Medytacja — O wytrwaniu

[228a] Przestrogi: „Ducha nie gaście!” [l Tes 5, 19].

Środki:

Medytacja

Modlitwa

Codzienne nawiedzenie [Najśw. Sakramentu]

Msza św.

Studium

Umartwienie [przy posiłkach]

[400] „w czasie i wieczności” — dod. późn. Całe zdanie, poczynając od średnika brzmi w oryginale: „dzieła Twe całego Twojego życia są i będą moimi dziełami…”, co w odniesieniu do Ojca jest mniej stosowne.