Strona 272

Tom III

ciemności zewnętrznych [por. Mt 8, 12]. A jeżeli wpada tam kapłan, to wpada ten, którego podniesiono do rangi pomocnika Bożego dla zbawienia dusz, ten, który miał obowiązek dalszego prowadzenia posłannictwa Jezusa Chrystusa, dopóki się nie powstrzyma przestępstwa i nie zapieczętuje grzechu, i nie zgładzi nieprawości, dopóki się nie wprowadzi sprawiedliwości wiecznej [por. Dn 9, 24].

2. Potępieńcy ponoszą męki z tego powodu, że związani z demonami i z innymi potępieńcami, „w krainie zmarłych umieszczeni są jako owce” [Ps 48, 15]; i dlatego powiedzieć można, że tyle jest udręczeń, ilu towarzyszy.

3. „I śmierć ich pasie” [Ps 48, 15]. A pokarm ich.to śmierć wieczysta dla wszelkiego dobra i sycenie się wieczne wszelkimi mękami.

I dla potępionych Chrystus dany został na upadek [por. Łk 2, 34]

[225e] Na potępionego kapłana, bardziej niż na osobę świecką, spadną następujące bezbrzeżne udręki z powodu niewdzięczności i z powodu nadużycia łaski:

powołania

wychowania seminaryjnego

pierwszej tonsury

ostiariatu

lektoratu

egzorcystatu

akalitatu

rekolekcji przed subdiakonatem

postów i modlitw Kościoła za ordynandów

subdiakonatu

wykonywania funkcji subdiakonatu

rekolekcji przed diakonatem –

postów i modlitw Kościoła za ordynandów

wykonywania funkcji tych święceń

rekolekcji przed prezbiteratem

prezbiteratu

wykonywania funkcji tych święceń

odmawiania modlitw kapłańskich

sprawowania Najśw. Ofiary

sprawowania sakramentów św.

czytania Pisma św.

[czytania] Ojców Kościoła

[czytania] ksiąg o religijno-ascetycznej treści.

[225f] Boże mój, zasłużyłem na nieskończone piekła! Dla chwały swojej i dla mojego zawstydzenia daj poznać mą winę wszystkim stworzeniom!

Jezu mój! Najświętszym życiem swym zniwecz brzydotę mego życia i udziel mi życia Twojego!