Strona 271

Tom III

18. Władzy nad Ciałem rzeczywistym Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[225b] 19. Władzy nad Ciałem Mistycznym:

1) Przepowiadania

2) Sprawowania sakramentów św.

3) Sprawowania Najśw. Ofiary

4) [Innych czynności] całego żyda kapłańskiego.

O Boże mój, nie pozywaj na sąd[399] sługi swojego [por. Ps 142]! Panie, godzien jestem skazania na piekło, zasłużyłem na piekła nieprzeliczone! O Boże mój, Ty daj poznać wszelkiemu stworzeniu nie grzechy, Ty zniwecz je wszystkie mocą nieskończonego miłosierdzia swego!

Jezu mój, mój Sędzio podejmujący śmierć, aby mnie na śmierć nie skazać, zniwecz życie me, a udziel mi życia swojego! Pragnę żyć życiem Twoim, pragnę zakończyć życie [swe] i z życiem Twym stawić się przed Boskim Trybunałem Twoim.

Życie Jezusa Chrystusa Pana mojego niech będzie życiem moim!

Boże mój, miłosierdzie! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[225c] Odnowa 1: Czystość

Boże mój, jestem samą nieczystością! Ty dla swej chwały, a mojego zawstydzenia spraw, aby świat poznał mą trudną do zrozumienia nieczystość. Ty, który jesteś istotną Czystością, zniwecz całą mą nieczystość!

Jezu mój, użycz mi swej czystości, a tak czystość Twa będzie czystością moją.

Boże mój, miłosierdzie! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

Odnowa 2: Wszyscy, a szczególnie duchowni, powinni pragnąć ośmiu błogosławieństw.

Boże mój, Ty widzisz, żem nie przygotowany na przyjęcie ośmiu błogosławieństw, i to w większym stopniu niż wszyscy szatani i potępieńcy, choćby ich nawet co do złości i liczby mnożyć w nieskończoność. Niedostateczne to przygotowanie moje objaw całemu światu, a przez najlitościwsze miłosierdzie swoje zniwecz ten brak i udziel mi jak najpełniejszego uczestnictwa we wszystkich Twych darach, bym mógł dojść do radowania się w stopniu najwyższym i najdoskonalszym z cennego skarbu ośmiu błogosławieństw.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[225d] Medytacja 2 — O piekle

1. Dostają się do piekła ci, którzy zostali stworzeni, by być synami Królestwa chwały: synowie zaś Królestwa zostaną wyrzuceni do

[399] Z początkowej modlitwy starego obrzędu abeolucji przy egzekwiach praesente corpore.