Strona 270

Tom III

całą brzydotę mojego życia, a życie Twoje niech będzie moim życiem! Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

Medytacja 2 — O śmierci [Śmierć] odbiera nam czas sposobny do naprawienia przeszłości. Przekreśla możliwość korzystania z kapłaństwa i różnych funkcji świętego posługiwania. Sprawia, że wkraczamy w wieczność.

[224e] Boże mój, Ty wiesz, że nie korzystałem nigdy z czasu i że nigdy nie korzystałem z łask Twoich. Spraw, by dowiedziały się wszystkie stworzenia, jak bardzo nadużywałem łask Twoich!

Jezu mój! Przez zasługi Twego odpowiadania [Ojcu] zniwecz ohydą braków mego odpowiadania i spraw, by Twoja podatność [względem Ojca] była podatnością moją.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[225] Dzień 17 listopada.

Medytacja l — O sądzie szczegółowym Przed Trybunałem Bożym. Jezus Sędzią. Dusza, która ma być sądzona. Anioł Stróż. Diabeł oskarżyciel.

[225a] I otwarto Księgi [por. Dn 7,10]:

1. Chrztu

2. Bierzmowania

3. Chrześcijańskiego wychowania

4. Powołania

5. Wychowania seminaryjnego

6. Pierwszej tonsury

7. Ostiariatu

8. Lektoratu

9. Egzorcystatu

10. Akolitatu

11. Rekolekcji przygotowawczych do subdiakonatu

12. Subdiakonatu i pełnienia jego funkcji

13. Rekolekcji przygotowawczych do diakonatu

14. Diakonatu i pełnienia jego funkcji

15. Rekolekcji przygotowawczych do prezbiteratu

16. Prezbiteratu

17. Posłannictwa udzielonego kapłanowi przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,