Strona 267

Tom III

[223] Dnia 15 listopada. Medytacja l — Konieczność odnowy duchowej dla kapłana.

[223a] Środki: Rekolekcyjne skupienie. Milczenie. Modlitwa.

Nie korzystałem nigdy z tych środków, a co więcej, ktokolwiek na świecie w czasie minionym, obecnym i przyszłym nie odnosił z nich, nie odnosi i nie będzie odnosił pożytku, (ten] pozbawiał się tego dobra z mojej winy i nadal pozbawiać się będzie.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

O mój Jezu, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, łącznie z nieprzebranymi zasługami Twojego milczenia i Twych modlitw, zniwecz wszystko, co wykonałem źle w sobie i w innych. Teraz zaś i zawsze skupienie Twe będzie moim skupieniem, Twoje milczenie będzie mym milczeniem, modlitwy Twe będą modlitwami moimi.

[223b] Odnowa 1. Ożywić łaskę święceń przez rozważanie godności kapłańskiej i przez liczenie się z nią w życiu praktycznym.

Jestem bezgranicznie niegodny, bardziej niż wszyscy szatani i potępieńcy, których wyobrażam sobie jako mnożonych w nieskończoność co do złości i liczby powtarzam: wyznaję, żem niegodny tak bardzo wysokiej godności kapłańskiej.

To, żem podniesiony do tak wielkich godności, jest jednym z naj bardziej świetlanych dowodów miłosierdzia bez granic.

Ten przejaw miłosierdzia bez granic będzie rzucającym się w oczy przez całą wieczność znakiem ku zawstydzeniu mojemu i ku chwale samegoż nieskończonego miłosierdzia.

A ja mimo to robiłem wszystko, co było możliwe, by ubliżać blaskom tegoż miłosierdzia.

[223c] Nieskończone miłosierdzie rozlewać się będzie wszechstronnie, aby triumfować nad niepojętą moją złością. Jestem tego pewny, i wolałbym raczej umrzeć po niezliczone razy, niż taką ufność — a powiedziałbym: pewność w Bogu utracić.

Doskonałe bez granic życie Pana naszego Jezusa Chrystusa, w czasie którego otaczał On w sobie szacunkiem godność wiecznego, najwyższego i powszechnego Kapłana, zniweczy i niweczy we mnie całe życie moje, a wraz z życiem Jezusa Chrystusa będzie we mnie otaczana czcią godność kapłańska, jaką obdarzony zostałem przez cud Bożego miłosierdzia nad niepojętą niegodnością moją.

Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia!

[223d] Odnowa 2. Rytuał. Aby sprawować dobrze sakrament pokuty,