Strona 265

Tom III

Bóg, cnoty, przygotowywanie się na łaski, na śmierć, na sąd, na wszystko.

[220b] Bóg, nauka, przestrzeganie porządku, życie zakonne i mnisze wszystkich instytutów [istniejących], a także możliwych, itd., itd., zakonów i kongregacji, nowicjat i stan profesji uroczystej, prostej, powszechnej i wieczystej; życie chrześcijańskie, kapłaństwo, apostolstwo wieczyste i powszechne; troska o wszystkie Kościoły [por. 2 Kor 11, 28] ku chwale Boga i na pożytek dusz, dla mnie zaś hańba, kary, męki, niweczenie życia mojego. Niech za to życie Pana naszego Jezusa Chrystusa będzie życiem moim; życie Przenajświętszej Trójcy niech będzie życiem moim; życie Najśw. Matki Dziewicy niech będzie życiem moim; życie wszystkich Aniołów i Świętych niech będzie życiem moim; życie w ukryciu niech będzie życiem moim; życie pełne kaźni niech będzie życiem moim; życie w męczeństwie niech będzie życiem moim; życie na krzyżu niech będzie życiem moim; stopniami mych promocji niech będą boleści, pohańbienia, biczowania, ciernie, itd. ∞ ∞; ostatnią zaś moją promocją, czyli wywyższeniem, niech będzie jak najdoskonalsze ukrzyżowanie, o Boże, Boże, Boże!

55BIS. [MAKSYMY ŁACIŃSKIE. „JA SIĘ JUŻ BOWIEM GOTUJĘ NA ŚMIERĆ…”]

(Lumi — 40, t. II, s. 486—488; rok – jak wyżej) A. I. D. G. -A. D. P.[397]

[221] Choć jestem samą niegodnością nie tylko przez nędzę natury, ale daleko więcej wskutek mych grzechów i zbrodni, wskutek opierania się łasce i wskutek niewdzięcznego usposobienia mojego wobec dobrodziejstw Bożych, to jednak w oparciu o Boże miłosierdzie jak leż przez moc Krwi, życia, śmierci i zasług Pana naszego Jezusa Chrystusa tudzież przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Niepokalanej Dziewicy i Matki, św. Józefa, Jej Oblubieńca, św. Jana Chrzciciela, wszystkich Aniołów i Świętych [ufam, że…].[398]

Ja bowiem gotuję się już na śmierć [por. 2 Tm 4, 6] w imię Trójcy Przenajświętszej, w imię Boga Ojca, który mię stworzył; w imię Boga Syna, który za mnie cierpiał; w imię Ducha Świętego, który zlał na mnie swoje zmiłowania; w imię Najśw. i Niepokalanej Maryi Dziewicy i Matki; w imię Serafinów, Cherubinów, Tronów, Panowań, Władz i Księstw, Mocy, Archaniołów i Aniołów; w imię Patriarchów i Proroków, Apostołów i Ewangelistów, Niewinnych Młodzianków i Męczenników, Biskupów i Doktorów, Kapłanów i Lewitów, Zakonników i Eremitów, Dziewic i Wdów oraz wszystkich Świętych.

[397] Ad Infinitam Dei Gloriam [= Dla nieskończonej chwały Bożej]; Ad Destruendum Peccatum [= Dla zniweczenia grzechu].

[398] Domyślna ufność tego, o czym w trzecim akapicie.