Strona 259

Tom III

wszystkich grzeszników i szatanów. Boże mój, Miłosierdzie moje! Boże mój, zasługą moją jest Twe miłosierdzie! Przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie zniszczone i unicestwione całe życie moje, a całe życie Pana naszego Jezusa Chrystusa i życie Trójcy Przenajświętszej, Najśw. Maryi i wszystkich Aniołów, i wszystkich Świętych niech będzie całym mym życiem na wieki.

[215c] Ach Boże mój, Miłosierdzie me, Miłosierdzie niezmierne, nieskończone, odwieczne i niepojęte! I kimże ja jestem przed Tobą? O Boże mój, Boże mój, nieskończone Miłosierdzie! Racz mówić i aktem miłosierdzia swego sprawić, abym Cię słuchał, ja, najbardziej niewdzięczny Twój sługa [por. l Krl 3, 9]. O Boże mój, Ty przemawiasz do mnie! Spraw miłosiernie, bym — najbardziej niewdzięczny Twój sługa — słuchał Ciebie, gdy pogrążony będę w przepaściach myśli i uczuć, o których teraz powiedzieć nawet nie mogę, jakiego będą rodzaju.

Ach Boże mój! Przypomnij mi to, co wypowiedziałeś z bezbrzeżną miłością, w niedoścignionych zamiarach nieprzebranego Twego miłosierdzia i wszystkich Twych nieskończonych przymiotów bezgranicznego miłosierdzia pełnych, i co, pomimo niezmiernej mej niegodności, [wyrzekłeś] przez wzgląd na miłosierdzie Twoje w nieprzebranej miłości i według rozlicznych i nieskończonych zamiarów tejże Twojej miłości, przypomnij mi jedno po drugim, wszystkie Twe święte, czcigodne i bezcenne słowa, które są słowami Twej nieskończonej miłości i całej Twej Istoty, o Boże mój, Jedyny w naturze, Troisty w Osobach! O mój Boże, spraw, bym teraz nie znieważał Twoich słów najświętszych, zarówno gdy mam je wymawiać, jak i kiedy mam pisać, ale Ty je powtarzaj i Ty za mnie zapisz. A jeżeli je teraz wyrażę, to nie w tej myśli, bym je ja wyrażał — byłoby to bowiem ich profanacją — lecz tak, byś je Ty sam pisał, bez Twej bowiem pomocy nie mógłbym tego wykonać.

[215d] O przyjdźcie Serafini, Cherubini, Trony, Panowania, Księstwa, Władze, Moce, Archaniołowie i Aniołowie Stróżowie! Przyjdźcie, świeci Patriarchowie i Prorocy, i wszyscy Święci Starego Przymierza! Przyjdźcie też wy, świeci Apostołowie, Ewangeliści, Uczniowie, Niewinni Młodziankowie, Męczennicy, Papieże, Doktorowie, Biskupi i Kapłani, Lewici i Klerycy wszelkich stopni i godności, święci Mnisi, Eremici, Pustelnicy, Cenobici, Dziewice, Wdowy i wszyscy Święci wszelkiego stopnia, stanu i kondycji!

Przyjdźcie wszystkie stworzenia wszechświata, a nade wszystko przyjdź Ty, o najpokorniejsza Córko Przedwiecznego Ojca, najukochańsza Matko Słowa Wcielonego, najczystsza Oblubienico Ducha Świętego, Najśw. Maryjo bez grzechu poczęta! Przyjdźcie wsłuchiwać się i rozważać słowa mego i waszego Boga, mego i waszego Ojca, który jest pierwszym moim i waszym początkiem oraz jedynym naszym, ostatecznym i najszczęśliwszym celem. Rozważajcie te słowa, które cała Istota Boga w Trójcy Jedynego wypowiedziała z nieskończoną