Strona 257

Tom III

jest koniecznie przedmiotem nieskończonej Twej i wiecznej odrazy.

[214e] Ach, Boże mój, kimże tedy jestem przed Twoim obliczem? Kim jestem, jeżeli będąc takim, w każdym nieskończenie małym momencie, stale, bez końca, po niezliczone razy wzrastam i niejako się mnożę, ponieważ Ty zgodnie z naturą swej nieprzebranej dobroci, która rozlewa się bez granic na wszystkie nieskończone przymioty Twoje, Ty tak za dnia jak w nocy, czy czuwam czy śpię, czy myślę Tobie czy też nie myślę, mimo niepojętej mej niewdzięczności i nieprzeliczonych grzechów moich i mimo życia mego przepełnionego sprzeciwianiem się łaskom Twoim, myślisz o mnie wciąż z miłością bez miary, miłujesz mnie, nachylasz się nade mną ze wszystkimi nie kończonymi Twymi przymiotami, właściwościami i ze swą Naturą; i z każdego z nieskończonych Twoich przymiotów, właściwości, jak i z Twej Natury udzielasz mi bez miary [tych] względów, łask, darów, wpływów i zmiłowań, aby zniweczyć we mnie całą mą niegodność, a przemienić mnie w całą Istotę Twoją i w Boskie Twoje przymioty. Dlatego przypominasz mi słowa Twe w głębi mego najbardziej niewdzięcznego serca: „Nie Ja przemienić, się w ciebie, lecz ty się we Mnie przemienisz”. O miłosierdzie! O cudzie wszystkich nieskończonych przymiotów Bożych, bezgranicznego miłosierdzia pełnych!

[214f] O Boże mój, chciałbym Ci coś powiedzieć (ale nie ufaj mym słowom, bo przecież nigdy Ci ich nie dotrzymywałem i nigdy Ci nie byłem wierny). Boże mój, oto słowo, z którym się do Ciebie zwracam: Chciałbym odpowiedzieć na Twą nieskończoną miłość!…[391] I w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami istniejącymi i możliwymi pragnę od całej wieczności, przez całą wieczność i przez nieskończone wieczności w każdym z nieprzeliczonych momentów spełniać tyle aktów wiernego odpowiadania na Twe łaski, na ile z nich zasługujesz, wszystkie zaś — z taką doskonałością, jakiej godzien jesteś; a wszystkie we wszelkich miłych Tobie celach. Dla uzupełnienia zaś wszystkich niedostatków mego odpowiadania pragnę od całej wieczności przez wieczność całą i przez nieprzeliczone wieczności ofiarowywać Ci w każdej nieskończenie małej chwili wierność w odpowiadaniu wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, Królowej ich, a najukochańszej Matki naszej Najśw. Niepokalanej Maryi, a nade wszystko wierność w odpowiadaniu Najświętszego Człowieczeństwa Pana naszego Jezusa Chrystusa.

[214g] O Boże mój, kimże ja jestem przed Twoim obliczem? O mój Boże, na widok pełnych nieskończonej dobroci poczynań Twoich wobec mnie we wszystkich chwilach mego życia, wydaje mi się, że powiem mało, jeżeli stwierdzę, iż przez każdy choćby najmniejszy grzech powszedni i przez każdy choćby najlżejszy brak odpowiadania na Twe

[391] Kropki te dodano później.