Strona 246

Tom III

każda z nich była w stanie szerzyć zawsze na całym świecie skuteczną akcję zupełnej likwidacji grzechu, a popierać doskonałe królestwo cnoty[381] i większej chwały Bożej, a także większego uświęcenia i zbawienia wszystkich dusz przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych.

[196c] I pragnę jeszcze, abym w przeszłości wycierpiał i nadal w sposób jak najdoskonalszy i mnie upokarzający znosił wszystkie te męki, prześladowania i Utrapienia, jakie napotykali i jakie napotykaliby wszyscy założyciele i założycielki wszelkich instytucji zakonnych czy niezakonnych i wszelkie stworzenia w nieskończoność mnożone, jak to powiedziano wyżej, gdyby wszystkie były założycielami i założycielkami dzieł czy instytucji, o których przedtem mówiłem. Pragnę jeszcze, o Boże mój, cierpieć w czasie minionym i nadal oraz podejmować wszelkie modlitwy i dobre dzieła, jakie podejmowali i podejmować będą wszyscy wierni i wszyscy pracownicy ewangeliczni, oraz jakie podejmowali Uczniowie i Apostołowie Pana naszego Jezusa Chrystusa dla rozszerzania Kościoła katolickiego; i pragnę znosić wszelkie prześladowania oraz wszelkiego rodzaju utrapienia, jakie znosili i znosić będą musieli wszyscy starający się o jego rozszerzenie.

Pragnę dalej, o Boże mój, podejmować, jak poprzednio[382], wszelkie modlitwy i dzieła, jakie celem zakładania i rozszerzania katolickiego Kościoła podejmował Pan nasz Jezus Chrystus, Najśw. Jego Matka, św. Józef, wszyscy Patriarchowie i Prorocy i wszyscy inni sprawiedliwi; i pragnę jeszcze wszystko to, czego dokonali i czego by dokonać mogli od całej wieczności przez całą wieczność — wszystko to pragnę w każdym z nieprzeliczonych momentów ofiarowywać Ci, jak gdyby wszystkiego tego dopełnili kosztem bezgranicznych cierpień. I pragnę ponadto znosić od całej wieczności i przez wieczność całą wszystkie cierpienia, utrapienia i prześladowania, jakie dla zakładania i rozszerzania świętego Kościoła katolickiego znosili Jezus i Maryja. A pragnę, bym wszystko wykonał w przeszłości i wykonywał nadal we wszystkich możliwych i miłych Tobie celach.

[196d] I pragnę ofiarowywać Ci od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej z nieskończenie małych chwil Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa, Jego nieprzebrane zasługi, zasługi Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych oraz całego Kościoła Jezusa Chrystusa wraz z zasługami wszystkich sprawiedliwych, którzy byli, są i będą na całym.świecie — a wyobrażam ich sobie jako mnożonych w nieskończoność w każdym z nieprzeliczonych momentów — wszystko to ofiaruję Ci na podziękowanie, jak gdybyś raczył przyjąć jako rzeczywiście spełnione wszystko to, co zawiera się w moich przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pobożnych intencjach, i jak gdybyś raczył urzeczywistnić w pełni, w sposób najdoskonalszy, pragnienia me przeszłe, obecne i przyszłe oraz ich realizację przy Twej pomocy w czasie

[381] „zupełnej likwidacji grzechu… królestwo cnoty” — dod. późn.

[382] „jak poprzednio” — dod. późn.