Strona 243

Tom III

nieprzeliczone stworzenia. Racz sprawić, by teraz i zawsze we wszystkich duszach zajaśniała na całym świecie świętość i doskonałość wszystkich świętych Patriarchów i Proroków, wszystkich Apostołów, Ewangelistów, Uczniów Pańskich, Niewinnych Młodzianków, Męczenników, Papieży, Doktorów, Biskupów, Kapłanów, poświęconych Lewitów, Kleryków każdego stopnia, [wszystkich] Cenobitów, Mnichów, Eremitów, Pustelników, wszystkich świętych Założycieli i Założycielek zakonów i klasztorów, wszystkich świętych Dziewic i Małżonków, wszystkich świętych Pokutników oraz wszystkich innych Świętych wszelkiego stanu, stopnia, płci i stanowiska, aby owoc dzieła odkupienia zajaśniał takim blaskiem, jak się Tobie podoba.

Chciałbym też, aby teraz i zawsze godnym Ciebie blaskiem jaśniała cena i wartość samego Boskiego dzieła odkupienia naszego. Racz zatem sprawić, aby teraz i zawsze we wszystkich stworzeniach przeszłych, teraźniejszych i przyszłych pojawiła się i zajaśniała pełnia świętości i doskonałości najświętszego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego pragnę mówić o tym od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej z nieprzeliczonych chwil w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami przeszłymi, obecnymi, przyszłymi i możliwymi — wyobrażając je sobie jako mnożone co do liczby i doskonałości w nieskończoność w każdym z nieprzeliczonych najmniejszych [nawet] momentów — szczególnie zaś w zjednoczeniu z Najśw. Sercami Jezusa i Niepokalanej Maryi.

Przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj teraz i zawsze zniweczone w nas będzie całe nasze życie, a życie Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie życiem naszym!

I w ten sam sposób składam w ofierze Ojcu Przedwiecznemu całe życie Jezusa Chrystusa, aby w Nim i przez Niego był nieskończenie uwielbiony[376] 376.

[193] Pobożna intencja i ofiarowanie

7. Boże mój, w zjednoczeniu ze wszystkimi stworzeniami przeszłymi, teraźniejszymi i przyszłymi pragnę ofiarowywać Ci od całej wieczności i przez całą wieczność w każdym z nieprzeliczonych momentów nieprzebrane zasługi Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, oraz zasługi Kościoła Jezusa Chrystusa, na podziękowanie, jak gdybyś już raczył użyczyć wszystkich tych łask, o które aż dotąd prosiłem dla chwały Twojej i całej Wspólnoty Niebian, a także dla siebie, dla wszystkich ludzi i dla całego świata, aczkolwiek jestem nieskończenie niegodny, by móc Cię prosić i być wysłuchanym.

[194] 8. O Boże mój, Ty jedynie znasz w pełni ogromną twardość mego najbardziej niewdzięcznego i przewrotnego serca i mą bezgraniczną niegodność, by otrzymać bezcenny dar serca zdolnego do najdoskonalszej

[376] I w ten sam sposób… był wielbiony” — dod. późn.