Strona 242

Tom III

stosownie do swej godności, charakteru, wyższości, stanowiska, urzędu, władzy, stopnia, stanu i zawodu, wypełniały teraz i zawsze służbę swą czy powierzony obowiązek z całą podobającą się Tobie, o Boże, doskonałością, jaka potrzebna jest dla większej chwały Twojej, do większego i doskonalszego uświęcenia i zbawienia wszystkich dusz, jak i wyjednania tego, by we wszystkich diecezjach, cesarstwach, królestwach, wszelkiego rodzaju państwach, w departamentach, prowincjach, miastach, wsiach, osiedlach, domach i w każdym zakątku świata kwitnął wciąż i panował pokój, zgoda, miłość Pana naszego Jezusa Chrystusa i aby wszędzie w pełni owoców szerzyło się Królestwo tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Spraw jeszcze, o Boże mój, aby za pośrednictwem tychże świętych Aniołów Stróżów wszelkie stworzenia Twoje i wszelkie miejsca na całym świecie były teraz i zawsze wystarczająco zaopatrywane, wspomagane, podtrzymywane, kierowane i bronione we wszystkich wszelkiego rodzaju potrzebach, by wszystko istniało wciąż po to, aby wychwalać Ciebie, o Boże mój! I chciałbym, by wszystko i wszyscy przyczyniali się do chwalenia Ciebie tak bardzo, jak na to zasługujesz, i [by się też przyczyniali] do urzeczywistniania wszelkich możliwych miłych Tobie celów. — Wsław, Panie siebie samego [por. J 17, 5] Twoją wieczną chwałą we wszystkim i w każdym czasie, mnie zaś napełnij hańbą i to mi wystarczy![374]

[191d] O Boże mój! W połączeniu ze wszystkimi stworzeniami przeszłymi, obecnymi, przyszłymi i możliwymi — które wyobrażam sobie jako mnożone co do liczby, świętości i doskonałości w nieskończoność od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej nieskończenie małej chwili — pragnę Ci ofiarować Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, najświętsze Jego życie i Jego nieprzebrane zasługi, zasługi Najśw. Maryi i wszystkich Aniołów, i wszystkich Świętych oraz całego Kościoła cierpiącego i walczącego, na podziękowanie, jak gdybyś mnie i wszystkim udzielił już w przeszłości i udzielił na przyszłość wszystkich łask, o jakie Cię prosiłem i prosić będę, o jakie Ci inni prosili i prosić będą, i mogliby Cię prosić oraz łask znanych Tobie jako wychodzące na większą chwałę Twoją i na większe uświęcenie dusz teraz, a zawsze na -wszelkie cele, jakie podobają się Tobie.

[192] 6.[375] Boże mój! Przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez nieprzebrane zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i wszystkich Świętych, i [przez zasługi] wszystkich innych stworzeń przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych racz sprawić, by Cię sławiono z taką doskonałością jak godzien jesteś, by Cię sławiły przez wieczność całą

[374] „Wsław [por. J 17, 5]… jakie podobają się Tobie” — dod. późn.

[375] W oryginale jest nr 5, który poprawiamy jak i następne, by nie powtarzał się dwa razy nr 5, zob. pocz. nru [191].