Strona 240

Tom III

zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych, z uwagi na wielkie i niezliczone wszelkiego rodzaju potrzeby występujące na całym świecie, z uwagi na to, że jak czują, natchnąłeś mnie żywym pragnieniem wyjścia na cały świat, by we wszystkich potrzebach duchowych i doczesnych nieść pomoc wszystkim ludziom, w najgłębszym też przeświadczeniu o niepojętej mej niezdolności przeszkadzającej mi w dojściu do tego celu, jak i o bezgranicznej mej niegodności posiadania darów potrzebnych do osiągnięcia owych celów, [zwracam się jednak z prośbą]: dozwól mi Cię błagać! A pełen bezpiecznej ufności w miłosierną Twą zgodę, pragnę prosić Cię teraz i zawsze, od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej nieskończenie małej chwili, abyś Ty sam nieograniczoną swą potęgą, mądrością i dobrocią — a jeśli Ci to jest miłe, to i za pośrednictwem wszystkich Chórów anielskich — przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi, wszystkich Aniołów i Świętych, teraz i zawsze raczył dla większej chwały Twojej, dla większego uświęcenia i wiecznego zbawienia wszystkich dusz zaradzić wszelkim potrzebom duchowym i doczesnym, obecnym i przyszłym całego świata. Dlatego:

[191a] 1) Racz na świat cały wysłać Serafinów, by dali Cię teraz i zawsze poznawać wszystkim duszom, które by doskonałą miłością kochały Cię teraz i za wiszę, oraz by cały świat poznał, jak bardzo jesteś miłowania godny[372].

2) Racz na cały świat wysłać Cherubinów, by oświecali wszystkie dusze w poznawaniu przez wiarę Boskich Twych przymiotów, przez co żyłyby teraz i zawsze wpatrując się w Ciebie — Dobro odwieczne, niezmierne, nieskończone i niepojęte.

3) Racz, o mój Boże, na cały świat rozesłać Aniołów tworzących Chór Tronów, aby wszystkim duszom teraz i zawsze przekazywali wszelkie Twe łaski skuteczne, jakich potrzebują do tego, byś teraz i zawsze mógł do nich wstępować i w nich przebywać niby na żywym tronie z łaską swą uświęcającą oraz byś przemieszkiwał w nich na wieki.

4) Racz, o mój Boże, wysyłać teraz i zawsze na świat cały wszystkich Aniołów stanowiących Chór Panowań. w celu udzielania wszystkim duszom wszelkich łask skutecznych, jakich każda potrzebuje, aby w pełni pod panowaniem ducha trzymać na wodzy swe niedobre żądze, tak, byś już nie musiał oddalać się od żadnej z nich z łaską swą uświęcającą.

5) Racz, o mój Boże, rozsyłać teraz i zawsze na cały świat Aniołów tworzących Chór Mocy, by wszystkim duszom przekazywali wszelkie Twe łaski skuteczne, jakich potrzebują do tego, by były wierne na

[372] „oraz by cały… miłowania godny” — dod. późn..