Strona 239

Tom III

nasz Jezus Chrystus aż do śmierci, a także otwarcia świętego boku, jakiemu poddał naj świętsze Ciało nawet po zgonie.

[189b] I mimo że w duszy nie doświadczyłem żadnych z wymienionych mąk Pana naszego Jezusa Chrystusa, to jednak — jak to już powiedziałem wyżej — wierzę mocno i ufam, iż tenże Boski Odkupiciel w nieskończonym swym miłosierdziu przez samoż to miłosierdzie swoje raczy mi udzielić tego wszystkiego tak dalece, że pod każdym względem przemieni mnie w siebie we wszystkim w najpełniejszej mierze. Pragnę też teraz i zawsze, w przeszłości i na przyszłość ofiarowywać Przedwiecznemu Ojcu Najdroższą Krew i nieprzebrane zasługi tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych oraz całego Kościoła katolickiego na podziękowanie, jak gdyby już raczył przemienić w Jezusa cierpiącego i ukrzyżowanego mnie i wszystkie stworzenia przeszłe, obecne, przyszłe i możliwe dla większej chwały Bożej i dla większego uświęcenia całego rodzaju ludzkiego.

[190] 4. O Boże mój, wyznaję teraz i zawsze przed niebem i ziemią, że to ja jestem właściwą przyczyną wszystkich i wszelkiego rodzaju nieszczęść fizycznych i moralnych; jestem też prawdziwą przeszkodą wszystkich i wszelkiego rodzaju dóbr fizycznych i moralnych oraz wszelkich łask, dziwów i cudów Bożych; a jako taki zasługuję, abyś przeciwko mnie kierował wszystkie pociski Boskiej Twej sprawiedliwości i abyś wobec mnie stosował pomstę wieczystą. Wiem jednak, że Pan nasz Jezus Chrystus, pierworodny mój Brat, zadośćuczynił za mnie Boskiej Twej sprawiedliwości, a swym najświętszym życiem naprawił ponad wszelką obfitość całe zło wszelkiego rodzaju: przeszłe, obecne, przyszłe i możliwe na całym świecie — [zło], którego jestem rzeczywistą, pierwszą i główną przyczyną.

Dlatego, o Boże mój, pragnę teraz i zawsze ofiarowywać Ci w każdym z nieprzeliczonych momentów od całej wieczności i przez wieczność całą nieprzebrane zasługi całego najświętszego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa, wszelkich Jego cierpień i udręczeń, wszelkich najświętszych dzieł Jego, na zgładzenie wszelkich grzechów moich i grzechów całego świata, a także na podziękowanie, jak gdybyś już był uwielbiony tak jak zasługujesz, i byś wraz z większym jeszcze wzrostem wielkiej chwały Twojej zapobiegł złu wszelkiemu: przeszłemu i obecnemu, i jak gdybyś już wszystkim udzielił łaski, by na świecie został doszczętnie unicestwiony grzech, nawet najmniejszy grzech powszedni, i jak gdybyś rozszerzył w najżywszym blasku i chwale Królestwo Pana naszego Jezusa Chrystusa po całym świecie i jak gdybyś wszystkim duszom zapewnił już niebo bez przechodzenia przez czyściec.

[191] 5. Boże mój, jam bezgranicznie niegodny, bym mógł prosić i być wysłuchanym; w imię jednak nieskończonego Twego miłosierdzia, przez zasługi nieprzebrane Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez