Strona 236

Tom III

się za mną, tak bardzo biednym grzesznikiem, w tej godzinie śmierci i wyjdźcie mi natychmiast na spotkanie, przyjmując mą duszę i prezentując przed obliczem Najwyższego oraz nucąc na wiek wieków: Weselmy się wszyscy w Panu obchodząc święto miłosierdzia Pańskiego i miłosierdzia Maryi, którym raduje się cała Wspólnota Niebian wychwalając Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz Niepokalaną Matkę Miłosierdzia Maryję Dziewicę, teraz i na wieki!

[185c] Boże mój, jam ponad wszelką miarę niegodzien łaski, by wszystko we mnie, dla mnie i przeze mnie dokonało się zgodnie z Twym natchnieniem i błaganiem moim wyrażonym na powyższych kartach. Powierzam wszystko nieskończonemu miłosierdziu Twemu, licząc aa nieprzebrany skarb wszelkich zasług całego życia Jezusa Chrystusa. Najśw. Maryi i wszystkich Świętych, a także na zasługi wszystkich Aniołów. W imię tych zasług dokonaj wszystkiego za mnie, dopełnij wszystkiego, udoskonal wszystko tak, aby godne Ciebie, [dopełnione zostało] we wszystkich miłych Tobie celach.

[Uczyń to tak], jak gdybym od wieków dokonywał tego wszystkiego i jakby wszystko dokonywane było z takąż doskonałością, na jaką zasługujesz ze strony wszelkich stworzeń przeszłych, obecnych, przyszłych i możliwych. I pragnę, bym od całej wieczności i przez całą wieczność w każdej z nieprzeliczonych chwil ofiarowywał Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby wszystko zostało już wykonane przez wszystkie stworzenia z taką doskonałością, na jaką zasługujesz, i we wszystkich miłych Tobie intencjach. Boże mój, sam z siebie nic nie potrafię — z Tobą mogę wszystko! Wszystko chcę czynić z miłości ku Tobie. Tobie cześć — mnie wzgarda i kara, i hańba, itd., itd.[369]

[186] Inne.pobożne uczucia, intencje i ofiarowania.

Niech zniszczone zostanie całe życie moje, a życie Pana mojego Jezusa Chrystusa niech będzie mym życiem; i życie Ojca i Ducha Świętego niech będzie mym życiem.

Niech zniweczone zostanie wszystko co jest we mnie, a wszystko co jest w Ojcu, Synu i w Duchu Świętym niech będzie we mnie przez wzgląd na Jego najlitościwsze miłosierdzie, na zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, na zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi Dziewicy oraz wszystkich Aniołów i Świętych.

[187] Osimo 1840.

1. Kiedy w mieście Osimo złożony byłem niemocą, Bóg. który mimo bezmiernej mej niegodności raczył mnie strzec litościwie, natchnął mię w nieskończonym swym miłosierdziu ugruntowaną i pewną ufnością,

[369] Cały tekst pod nrem [185 c], poczynając od „Boże mój…” pisany jest niezwykle drobnym pismem, jakby Święty chciał zamknąć zeszyt bez dodawania stron. Później, rozmyśliwszy się, pisał dalej, jak jest w nrze [186].