Strona 235

Tom III

daru wypowiadania [wspomnianych słów] w każdym momencie, a zwłaszcza w strasznej chwili śmierci, i to w sposób jak najbardziej owocny, z usposobieniem Serc Jezusa i Najśw. Maryi.

4) Proszę, by mi pomagał często powtarzać wspomniane [wyżej], a także następujące słowa:

O Maryjo, święta moja Pani, w ręce Twe polecam ducha mego!

Święty Michale Archaniele i wszyscy Aniołowie, w ręce wasze polecam ducha mego!

Święty Józefie i wszyscy Świeci i Święte Boże, w ręce wasze polecam ducha mego!

[185] A ponieważ jestem największym spośród wszelkich grzeszników, proszę, by mi pomagał przy wzywaniu pomocy tych Świętych, którzy początkowo byli bardzo grzeszni, potem zaś stali się prawdziwymi pokutnikami i wielkimi Świętymi, oraz by błagał dla mnie o wstawiennictwo dobrego łotra św. Dyzmasa. Spodziewam się, że Bóg, który jest Miłosierdziem bez granic, obudzi w osobie będącej przy mnie podczas mej ciężkiej choroby i konania najżywsze uczucia zdobię skutecznymi słowy tchnąć we mnie ducha najdoskonalszej pokory i skruchy i zawstydzać mnie na wspomnienie prawdziwej pokory tak wielu osób, które były wielkimi Świętymi nie popełniając grzechów, jak ja je popełniałem.

[185a] Boże mój, miłosierdzia! Jezu mój, miłosierdzia! Najśw. Maryjo, miłosierdzia! Aniołowie i Święci w niebie, zechciejcie wyjednywać mii pełnię miłosierdzia!

Panie Jezu Chryste, umieść miedzy mną — najbardziej nędznym grzesznikiem — a sądem Twoim wszystkie zasługi, mękę, konanie, życie i śmierć Twoją i wspomóż mnie w godzinie mej śmierci! A Ty, Najśw. Dziewico Maryjo, Matko ma najmilsza, Matko Miłosierdzia, przyczyń się za mną u Twojego Syna, a mego Sędziego! Przyjdźcie z pomocą[368]368 Święci Boży, wynijdźcie na spotkanie Aniołowie Pańscy, przyjmijcie mą duszę, składając ją przed obliczem Najwyższego, w pełni zasług Jezusa Chrystusa i miłosierdzia Bożego.

Najświętsza Dziewico Maryjo, Matko moja i Matko Pana mojego Jezusa Chrystusa! Umieść wszystkie dzieła życia tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, wszystkie zasługi Twoje i zasługi wszystkich Aniołów i Świętych, między mną a sądem Jednorodzonego Syna Twego Jezusa Chrystusa i wspomagaj mnie w tej godzinie śmierci. Zaprowadź mnie do żywota wiecznego, abym na wieki wyśpiewywać mógł zmiłowania Ojca, Syna i Twego Oblubieńca, Ducha Świętego.

[185b] Wszyscy Aniołowie i Święci! Połóżcie wszystkie zasługi Chrystusa, Najśw. Maryi Dziewicy i całego Kościoła triumfującego, cierpiącego i walczącego, zarówno przeszłego jak obecnego i przyszłego, pomiędzy mną a sądem Pana naszego Jezusa Chrystusa! Przyczyńcie

[368] Por. Exsequiarum Ordo w Rytuale Rzymskim, tyt. VI, 3.