Strona 233

Tom III

[181] 4. (10). W związku z czwartym słowem: „Pragnę” [J 19, 28].

1) Niech mi pomaga w rozważaniu, że nie korzystałem nigdy z tajemniczego pragnienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, jakie wyraził na krzyżu słowem „Pragnę!”, a przeciwnie, że nadużywałem go nieskończenie, i to bez porównania więcej niż wszyscy szatani i wszyscy potępieńcy, nawet gdyby co do złości i liczby byli od całej wieczności po całą wieczność mnożeni w każdym z nieprzeliczonych najmniejszych [nawet] momentów.

2) [Niech mi pomaga w rozważaniu], że wszyscy, którzy [z tego tajemniczego pragnienia Chrystusa] nie skorzystali i korzystać nie będą, nie odnieśli i nie odniosą pożytku z powodu mej winy, i że wszyscy, którzy nadużywali go czy nadużywać będą, nadużywali i nadużyją go z mojej winy.

3) Niech mi pomaga zanosić do Przedwiecznego Boga Ojca częste a żarliwe akty ofiarowania Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa na podziękowanie, jak gdyby mnie i wszystkim użyczył daru korzystania z Jego tajemniczego pragnienia w takim stopniu, w jakim zeń korzystała Na j św. Maryja i w jakim korzystał sam Pan nasz Jezus Chrystus, tudzież na podziękowanie, jak gdyby już mnie i wszystkim pozwolił zbierać owoce jak najwierniejszego odpowiadania na pragnienie Pana naszego Jezusa Chrystusa, a także na podziękowanie, jak gdyby mi już zapewnił dar prowadzenia życia i umierania pod wpływem naporu jak najgorętszego pragnienia większej chwały Boga, Najśw. Maryi, Aniołów i Świętych i jak największego uświęcenia wszystkich dusz przeszłych, obecnych i przyszłych, oraz wiecznego zbawienia wszystkich [ludzi].

[182] 5. (11). Co do piątego słowa: „Wykonało się” [J 19, 30]:

1) Niech mi pomaga rozważać, że nie korzystałem nigdy z nieskończonej miłości, z jaką Pan nasz Jezus Chrystus, w niezmiernym morzu upokorzenia, ubóstwa, zelżywości i cierpień, wypełnił wszelkie proroctwa tyczące się Jego życia obfitującego w cierpienia i wzgardę i ukoronowanego Jego śmiercią, a przeciwnie — nadużywałem tego bez miary.

2) [Niech mi pomaga rozważać] że wszyscy, którzy z niej nie odnieśli i nie odniosą pożytku, nie korzystali i nie będą korzystać z mej winy oraz że z mej winy wszyscy jej nadużywali i nadużywać będą.

3) Proszę, aby mi pomagał składać w ofierze często, jak najgoręcej, Najdroższą Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa Przedwiecznemu Bogu Ojcu na podziękowanie, jak gdybyśmy, ja i wszyscy, korzystali w najdoskonalszy sposób i jak gdybyśmy, ja i wszyscy, mieli zapewnienie, że otrzymamy owoce jak najdoskonalszego odpowiadania na tę Jego nieskończoną miłość.

4) Proszę jeszcze, aby mi pomagał rozważać, żem nie rozpoczął nigdy i nie prowadziłem jak należy żadnego dobrego przedsięwzięcia, a co gorsza, żadnegom z nich dobrze nie ukończył; i niech mię jeszcze