Strona 232

Tom III

Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w intencji jak najrychlejszego i najpełniejszego nawrócenia, najwznioślejszego i nieprzemijającego uświęcenia oraz zapewnienia nieba z pominięciem czyśćca wszystkim ludziom, którzy na całym świecie żyją i którzy żyć będą, a również na podziękowanie za to, jak gdyby Bóg udzielił już tego wszystkiego.

[179b] 4) Niech mi pomaga w.poważnym zastanawianiu się nad tym, że jeżeli zdołam się zbawić, to tylko przez najbardziej niezwykłe zrządzenie nieskończonego miłosierdzia, i to takiego, że Boże miłosierdzie odnosząc triumf nade mną, zajaśnieje blaskiem nieporównanie większym, niż gdyby jaśniało triumfując nad złością wszystkich szatanów i wszystkich potępieńców, nawet gdyby byli mnożeni w nieskończoność w każdej z nieprzeliczonych chwil od całej wieczności i przez całą wieczność.

5) Niech mnie wspomaga, bym często Jezusowi powtarzał: „Który zasiądziesz na prawicy Ojca, wspomnij na mnie” [Łk 23, 42; Koi 3, 1].

6) Niech mię jeszcze wspomaga w ożywianiu ufności, że przez nieskończone miłosierdzie Boże, przez nieprzebrane zasługi Jezusa Chrystusa, przez zasługi i wstawiennictwo Najśw. Maryi oraz wszystkich Aniołów i Świętych Pan nasz Jezus Chrystus odezwie się do mnie: „Dziś ze Mną będziesz w raju” [Łk 23, 43].

[180] 3. (9). W związku ze słowami wyrzeczonymi na trzecim miejscu: „Oto Matka twoja” [J 19, 27]:

1) Niech mi pomoże rozważyć dobrze, że wobec nieskończonej miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa, który mi raczył dać za Matkę samą swoją Matkę Najświętszą, byłem bezgranicznie niewdzięczny i że jestem takim w bez porównania większym stopniu aniżeli wszyscy potępieńcy nawet w nieskończoność mnożeni w każdym z nieprzeliczonych momentów od całej wieczności po całą wieczność. [Niech mi też pomoże rozważyć]:

2) Żem nie korzystał nigdy, a przeciwnie, żem nadużywał bez granic[365] najcenniejszego dani, jakim obdarzył mnie Jezus Chrystus oddając mi Najśw. Maryję za Matkę, i że wszyscy ci, którzy nie korzystali i nie będą korzystać z tego dobrodziejstwa, a także, którzy go nadużywali i nadużywać będą — wszyscy oni z mej winy nie korzystali zeń i nie korzystają, nadużywali go i nadużywać będą.

3) Dlatego niech mi pomaga ofiarowywać często, żarliwie i ufnie Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa Przedwiecznemu Bogu Ojcu na podziękowanie, jak gdybyśmy odnieśli wszyscy, także i ja, pożytek z cennego tego daru, jak chce tego Pan nasz Jezus Chrystus, który nam go udzielił; a także na podziękowanie, jak gdybyśmy, ja i wszyscy, mieli zapewnienie, że otrzymamy owoc jak najwierniejszego odpowiadania na dobrodziejstwo, jakie wyświadczył nam Pan nasz Jezus Chrystus, dając nam za Matkę, Najśw. swą Matkę Maryję.

[365] „a przeciwnie… bez granic” — dod. póżn.